Wat organiseert het IAB tijdens het Forum for the Future?

7/11/2014 -

Geachte confrater,


Over een paar weken is het zover. Dan staat onze volgende afspraak immers op het menu; op 27 november vindt het zesde congres van het Forum for the Future plaats. Hebt u zich trouwens al ingeschreven? Dat kan nog altijd, maar dan het liefst zo snel mogelijk. Want de plaatsen zijn beperkt!

Anders dan de vorige jaren zal het Forum zijn tenten opslaan te Brussels Expo, en meer bepaald in paleis 11. Behalve Brussels expo zijn er nog een aantal veranderingen ten opzichte van vorig jaar: twee plenaire zittingen en een gala-avond, waar het IAB de kans zal krijgen te overleggen met onze nieuwe (bevoegde) ministers. Nieuw is ook het feit dat iedereen zijn eigen programma kan samenstellen.

IAB-seminars op 27 november 2014

Naar jaarlijkse gewoonte zal het IAB een aantal sessies aanbieden, waar onze leden gratis naartoe kunnen. Wegens het overweldigend succes van ons event van 6 oktober 2014, hebben we gekozen voor een heruitgave van enkele BeExcellent-sessies:

  • Fiscale tools, waar enkele belangrijke boekhoudkundige en fiscale controles die bij de afsluiting van de jaarrekening dienen te gebeuren, worden voorgesteld. In tegenstelling tot 6 oktober zal de sessies door een andere spreker worden gehouden, met name Lieven Schoonjans, director bij PwC. De Nederlandstalige conferentie begint om 10.30 uur en eindigt om 11.30 uur.
  • Hebt u al te maken gehad met artikel 344, § 1 WIB 1992 (de algemene antimisbruikbepaling)? Of denkt u dat de administratie binnenkort een beroep zou kunnen doen op deze antimisbruikbepaling? Dan kan deze buitengewone sessie en het daarop aansluitend debat ‘Fiscaal misbruik’ – 11.00 tot 13.00 uur – allicht interessant zijn! Het debat wordt eerst ingeleid met de voorstelling van een aantal netelige cases die de fiscus streng in de gaten houdt.

    Vervolgens worden de deelnemende beroepsbeoefenaars bewustgemaakt van het feit dat je bij het kiezen van de minst belaste weg snel risico loopt op het plegen van fiscaal misbruik. Want de scheidingslijn tussen een handige toepassing van de fiscale wet en fiscaal misbruik is vaak heel dun, en je bevindt je snel aan de verkeerde kant. Met dat de fiscus steeds vaker gebruikmaakt van artikel 344, § 1 WIB 1992 en sinds de recente invoering van bijzondere antimisbruikmaatregelen, is dit debat meer dan ooit brandend actueel. Het panel zal worden vertegenwoordigd door een aantal specialisten uit ons beroep en binnen de fiscale administratie.
  • Uiteraard mag de sessie ‘BeExcellent.be’ niet ontbreken (van 11.45 tot 12.45 uur; en van 16.45 tot 17.45 uur). Voor wie de afgelopen maanden op een andere planeet vertoefde, BeExcellent.be is een online tool waarmee de leden bestaande IAB-documenten, -procedures en -checklists kunnen beheren en/of aanpassen, en integreren binnen hun eigen kantoor. In deze workshop geven enkele leden, die reeds gebruikmaken van de online-omgeving, extra uitleg over de tool.
  • Noël De Rudder legt de tool ‘Excel for Accountancy’ die hij zelf ontwikkeld heeft, uit en stelt het voor. Beroepsbeoefenaars, die elke dag met Excel te maken hebben, kunnen er nieuwe tips en tricks leren, ontdekken of zelfs bepaalde formules of tabellen opfrissen. De sessie vindt plaats in de namiddag, van 14.15 uur tot 15.15 uur.
  • Onmiddellijk daarna – meer bepaald van 15.30 tot 16.30 uur – volgt een sessie riskmanagement. Die wordt gegeven door Luc Van Bael. Interne leden mochten deze sessie reeds volgen tijdens het seminar ‘riskmanagement’ dat in 2013 georganiseerd werd door het IAB.

IAB verwelkomt twee ministers

  • Als kers op de taart organiseert het Instituut samen met het IBR een seminar rond duurzame Tax-cificatie met niemand minder dan minister Johan Van Overtveldt (14.00 tot 15.00 uur). Wij zullen hem onder andere vragen hoe we de uitoefening van ons beroep kunnen verbeteren in het kader van de onze relaties met de fiscale administratie. Tevens maken we een stand van zaken op van de werkzaamheden in het kader van de duurzame Tax-cificatie. 
  • Het IAB en het IBR nodigen minister van Justitie Koen Geens uit op een sessie rond een aantal thema’s die onze Instituten na aan het hart liggen, zoals het beroepsgeheim, onze contacten met het Parket, onze rol als gerechtelijke deskundige. Deze sessie loopt van 15.30 tot 16.30 uur.

De ondervoorzitter en ik rekenen op uw inschrijving en uw aanwezigheid op beide sessies met onze ministers. Wij danken u alvast voor uw steun in onze acties ten voordele van het beroep!

Corners, maar ook jongeren en internen

Uiteraard zijn er niet alleen sessies, ook kunt u even op onze stand komen waar u ons kunt ontmoeten. Indien u vragen hebt in verband met uw permanente vorming, de stage, het e-loket of de kwaliteitstoetsing, dan kunt u ons altijd even aanspreken aan een van de corners.

Hebt u vragen over BeExcellent.be, en kon u die niet stellen tijdens ons event? Kom dan zeker eens langs, want ook op het Forum voorzien wij een BeExcellent-corner.

Tot op het Forum!

Met confraternele groeten,

                                Bart Van Coile                                                                         Benoît Vanderstichelen
                                Ondervoorzitter                                                                        Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):