Focus op onze interne leden

20/11/2014 - IAB

Geachte confrater,

Deze week ontvangen onze interne leden in business een enquête.

De online-enquête van 2012 schetste al een representatief beeld van hun werkzaamheden. Vandaag wil de Raad van het Instituut, samen met de Commissie interne leden in business, verder gaan in die dialoog, de gegevens actualiseren en de denkpistes in concrete acties omzetten.

Verder wil de Raad de interne leden in business ondersteunen, klaar en duidelijk. Om de titel beter te profileren, door specifieke tools te ontwerpen die adequaat zijn voor hun dagelijkse activiteiten.
Concreet vertaalt dit engagement zich reeds in twee projecten:

  • De confidentialiteit van hun adviezen, naar het voorbeeld van de wettelijke bescherming waar bedrijfsjuristen nu baat bij hebben;
  • Het creëren van netwerking voor interne leden in business.

De Commissie interne leden in business legt haar oor ook te luisteren in een meeting corner op het Forum for the future op 27 november 2014.

De enquête loopt tot 9 december. We hopen de gegevens snel te kunnen verwerken. Eens de interne leden in business in kaart gebracht, zullen ongetwijfeld nog gerichte acties volgen. We houden u op de hoogte.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):