Een adreswijziging? Een wijziging binnen de structuur van het kantoor? Meld het ons via het e-loket!

4/12/2014 - IAB

Geachte confrater,

Wie aanwezig was op 6 oktober 2014, heeft allicht opgemerkt dat het Instituut ook volop voor de digitalisering gaat. Pronkstuk is dan ook BeExcellent.be, waardoor alle IAB-handleidingen, -checklists en -modellen elektronisch ter beschikking worden gesteld van de leden. Om een BeExcellent.be-licentie te verkrijgen, dient u alle gegevens via het e-loket door te geven. De rubriek Be Excellent is enkel zichtbaar voor de hoofdcontactpersoon van het kantoor.

E-loket

IAB-leden en -stagiairs kunnen al bijna twee jaar toegang krijgen tot hun persoonlijk elektronisch dossier bij het IAB via het e-loket. Dat dossier kan op ieder moment online worden geraadpleegd, gewijzigd of aangevuld, wat een essentieel onderdeel vormt van de informatiestroom tussen het IAB en zijn leden.

Modules en gegevens

Het e-loket bestaat uit een aantal modules:

  • Mijn gegevens
  • Mijn vennootschappen
  • Mijn kantoor
  • Mijn opdrachten
  • Mijn opleidingen
  • Mijn stagedagboek
  • Antiwitwas
  • Be Excellent

Het voordeel van het e-loket is dat de leden een wijziging van een e-mailadres of professioneel adres zeer snel kunnen doorvoeren, zonder hiervoor een brief of e-mail te sturen naar het IAB. Diezelfde gegevens worden vervolgens in realtime op de website gewijzigd.

Bijkomend voordeel hiervan: u wint tijd (en dus ook geld) en u bent er vooral zeker van dat de (publieke) gegevens correct verschijnen! Hebt u liever dat bepaalde gegevens (zoals een gsm-nummer of privéadres) niet verschijnen? Ook dat is mogelijk! U hoeft alleen maar aan te vinken of u deze gegevens al of niet wil vrijgeven.

Naast de gegevens die door het lid beheerd worden, zijn er ook gegevens (in de rechterkolom) die door het IAB zelf worden beheerd. Dit zijn de naam en voornaam van het lid, het lidnummer, de hoedanigheid en de gegevens omtrent het lidgeld.

Het beheer van de gegevens is voor de rubriek ‘Mijn vennootschap(pen)’ hetzelfde. Eenmanszaken vallen hier echter niet onder.

Toegang, wachtwoorden en beheer

U bent uw wachtwoord vergeten? Of u hebt u nooit aangemeld op het e-loket en zou dat graag willen doen? U wil de modules correct kunnen gebruiken? Het IAB heeft een tool ter beschikking gesteld, beschikbaar in het boek ‘Be Excellent! – 6 oktober 2014’.

Indien u nog vragen hebt in verband met het e-loket, stuur dan gerust een e-mail naar it@iec-iab.be. De collega’s van de IT-dienst helpen u met veel plezier verder.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):