Stilstaan bij de actualiteit …

9/01/2015 - IAB

Geachte confrater,

In ons laatste editoriaal van 2014 deelden we onze ambitieuze doelstellingen en ons sterke actieplan van de volgende maanden mee. Allebei passen ze binnen de evolutie van ons beroep, waarbij de toekomstige perspectieven en modaliteiten onderzocht werden, en binnen de uitdagingen van de komende jaren.

Het editoriaal was amper gepubliceerd of wij hebben de daad bij het woord gevoegd. Onze agenda raakte dan ook zeer snel gevuld: we hebben reeds afspraken belegd met de premier Charles Michel, de vicepremier Kris Peeters, en de ministers Van Overtveldt en Muyters of hun vertegenwoordigers. Telkens kregen we het gevoel dat er naar ons geluisterd werd, en dat er synergiën moeten worden gecreëerd of dat bestaande samenwerkingen aangezwengeld worden. We hebben ons standpunt over tal van verschillende onderwerpen aangekaart, zoals duurzame tax-cificatie, de elektronische relaties en de kmo-financiering. De sfeer tijdens de gesprekken verliep telkens constructief, en daar zijn wij dan ook zeer verheugd om. Uiteraard zullen we de komende maanden geregeld gedetailleerd verslag brengen over onze vorderingen.

Helaas valt er niet elke dag even leuk nieuws te rapen. De tragische aanslagen van woensdag 7 januari op het satirische weekblad Charlie Hebdo hebben over de hele wereld voor diepe emoties gezorgd. Niet alleen in Frankrijk, maar in alle landen heerst een gevoel van shock. Journalisten, cartoonisten en humoristen – mensen die een pen of potlood als wapen inzetten – in zulke wrede en laffe toestanden vermoorden, louter omdat ze hun vrijheid, fantasie en hun humor gebruiken, kan ons niet onberoerd laten!

Maar onze vrijheid van denken, spreken en leven zijn vaste waarden die niet met geweld te bestrijden zijn. Ook binnen ons beroep ‒ dat zijn deontologische waarden hoog in het vaandel draagt en dagelijks een maatschappelijke rol speelt, en waar onze relaties gebouwd zijn op wederzijds vertrouwen ‒ staan we op onze vrije meningsuiting en we tonen respect voor andere mensen. Als beroep dat blijk geeft van burgerzin, staan wij – accountants én belastingconsulenten – volledig achter de hulde die de hele wereld brengt aan de slachtoffers van de aanslagen op Charlie Hebdo. Om die reden hebben we onze solidariteit betuigd bij de voorzitter van de Franse Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables. Solidariteit, respect voor anderen, tolerantie en collegialiteit zijn immers waarden die we vandaag meer dan ooit moeten beschermen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):