Overleg met nieuwe minister van Financiën start veelbelovend

20/01/2015 - IAB

Geachte confrater,

Ons beroep onderhoudt al jaar en dag nauwe – vandaag de dag vooral elektronische – relaties met de overheid, en dan vooral met de FOD Financiën. We wilden dan ook niet te lang wachten om een gesprek te vragen met de nieuwe minister na zijn aankomst in de Wetstraat 12.

Het ging ons daarbij niet om een louter beleefdheidsbezoekje, getuige daarvan onze doelstellingen:

Dit eerste gesprek stemt ons optimistisch. De fundamentele principes die aan de basis liggen van onze relaties en van die van onze klanten met de FOD Financiën werden opnieuw bevestigd. Bovendien werd ons verzekerd dat de nodige middelen zullen worden ingezet om de aangiftetoepassingen efficiënt en optimaal te laten werken en evolueren, waarmee ons streven naar een win-winrelatie met de FOD Financiën al meteen gestalte kreeg.

We zullen de geboden kansen benutten om de waarde van ons beroep in de verf te zetten, zonder evenwel de dagdagelijkse praktijk uit het oog te verliezen.

Er is ruimte voor vooruitgang, wij houden u zeker op de hoogte van het verloop en de vorderingen van het overleg.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):