Nieuw aanbod van het IAB in de maak

10/02/2015 - IAB

Geachte confrater,

De kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten door een bekwaam korps van accountants en belastingconsulenten verzekeren, zo luidt een deel van de opdrachten die de wetgever aan het Instituut gaf. Dat roept in eerste instantie misschien het beeld van plichtenleer, tucht, bekwaamheidsexamens op. Nochtans zien wij ook ondersteuning, bijstand en sensibilisering als een essentiële rol van uw Instituut.

Er staan concrete initiatieven klaar.

We denken dat het opportuun is om meer aanwezig te zijn als onafhankelijk bestuurder in ondernemingen. U kunt toelating vragen aan de Raad om onder bepaalde voorwaarden zo’n mandaat uit te oefenen. Daarom organiseren we een nieuwe cyclus om u de kneepjes van het mandaat van onafhankelijk bestuurder te leren.

Hebt u ook het gevoel dat u zich soms op glad ijs begeeft wanneer u de fiscale wetgeving wilt toepassen? Het is belangrijk op tijd stil te staan bij het risico op fiscale misbruiken. Aan de hand van praktische cases tonen we op welke manier u het kluwen kan ontwarren en doorlichten. U kunt in de komende maanden kiezen uit één van de vijf sessies.

Be Excellent! Wij bieden u een toelichting op wat het BeExcellent-platform uw kantoor te bieden heeft! In de diverse modules die binnenkort op het IAB georganiseerd worden over deze tool, kunt u de functionaliteiten en de werking ontdekken alsook de eerste stap zetten naar uw eigen kantoorhandleiding. Meer info vindt u in de agenda van www.beexcellent.be.  

Voorts komt er interactieve begeleiding voor externe leden die controleopdrachten uitvoeren. De Commissie van begeleiding en toezicht organiseert sessies waar een praktisch dossier behandeld zal worden op de manier die de plenaire vergadering van de commissie hanteert.

Tot slot organiseert het IAB in de loop van het tweede semester een aantal voorbereidingssessies waarin u op maat van uw kantoor advies over de kwaliteitstoetsing krijgt. Die sessies zijn bestemd voor de kantoren.

We verwelkomen u graag op één ‒ wie weet meerdere ‒ van deze initiatieven!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):