Kwaliteit staat centraal in ons beroep

24/02/2015 - IAB

Geachte confrater,

Meer dan een slogan is kwaliteit voor al onze leden een strategisch uitgangspunt; het Instituut begeleidt u bij de implementatie daarvan binnen uw kantoor, en wel op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan de publicatie van de handleiding Organisatie van het kantoor en procedures, aan BeExcellent.be of aan de kwaliteitstoetsing. Alle drie zijn van essentieel belang voor een kwalitatieve beroepsuitoefening. De pilootfase van de kwaliteitstoetsing werd in 2014 opgestart. Hiertoe werden 54 toetsers zorgvuldig geselecteerd op basis van zeer strikte selectiecriteria, waarna ze een opleiding hebben genoten. Eveneens in 2014 hebben er al meer dan 30 toetsingen plaatsgevonden. Die werden intussen grotendeels geanalyseerd en afgesloten met een reeks eindoordelen, die meegedeeld werden aan de betreffende getoetste kantoren of externe leden.

Hoewel de kwaliteitstoetsing in 2015 nog steeds in de pilootfase zit, zal ze op verschillende vlakken worden aangescherpt. De Commissie kwaliteitstoetsing zal in de eerste plaats bijkomende Franstalige toetsers selecteren. Daarnaast zal ze de komende twee weken specifieke opleidingen organiseren die betrekking hebben op een belangrijk onderdeel van de toetsing: de correcte naleving van de AWW-verplichtingen binnen het kantoor. Tijdens deze opleidingen zullen de AWW-vragen – zowel die bestemd voor de externe leden als die voor de organisatie van het kantoor – de revue passeren; de focus ligt voornamelijk op de context van de vragen, de mogelijke antwoorden en de gevolgen van dat antwoord.

Na deze opleidingen zullen we de PowerPointpresentatie ter beschikking stellen op de website. Wie geïnteresseerd is, kan de conclusies van de vierde evaluatie van België door de Financiële Actiegroep (FAG) nalezen. Daaruit volgt onder andere dat de risicoanalyse nu de ruggengraat moet zijn van het klantenonderzoek, maar ook dat de Commissie kwaliteitstoetsing in 2015 een aantal thematische toetsingen zal uitvoeren om de specifieke toepassing van de regelgeving over de antiwitwas binnen de kantoren te evalueren. Wij raden iedereen ten stelligste aan om alle documentatie over de witwaspreventie op onze website te raadplegen en zonder uitstel toe te passen binnen het kantoor.

De kwaliteit binnen de kantoren is voor het Instituut een topprioriteit. We kunnen dit echter alleen maar realiseren door jullie medewerking. Laat ons daar samen aan werken!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):