Technische commissie en praktische tools

3/03/2015 - IAB

Het Instituut gaat ervan uit dat heel wat kantoren aan efficiëntie zouden kunnen winnen indien ze kunnen gebruikmaken van methodologische tools. Die tools zouden hun fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke opdrachten danig vergemakkelijken.

Daarom leek het ons belangrijk u uiterst praktische en technische steun te geven.

Dus hebben wij enkele weken geleden een nieuwe commissie ingericht, die als taak heeft om een antwoord te vinden op de belangrijkste behoeften en verwachtingen van de kantoren.

De commissie is samengesteld uit ervaren practici (Joseph Marko, Hugues de Montjoye, Ferdinand Vander Steene, Joël Heirman en Pierre-François Coppens (studiedienst IAB)), en kwam voor het eerst samen op 23 februari 2015.

Het eerste doel is om berekeningsmodellen, juridische documenten, tabellen, modelbrieven of nuttige checklists uit te werken, die vervolgens ter beschikking worden gesteld via BeExcellent.be.

Deze modellen zijn in eerste instantie bedoeld om u te helpen, en houden geen officieel standpunt van het Instituut in. Wij hopen via de werkzaamheden van deze commissie ook een betere kijk te krijgen op de problemen die in de kantoren opduiken.

Enkele voorbeelden van documenten die zullen worden uitgewerkt:

  • Modelverslag van een algemene vergadering
  • Verslag van een raad van bestuur
  • Nuttige brieven in het kader van de WCO (meer bepaald artikel 10)
  • Tabel van bewegingen in het fiscaal kapitaal en de reserves (wat steeds belangrijker wordt in het licht van de recente ontwikkeling in de fiscale wetgeving)
  • Berekeningen van de VAA
  • Fiscale documentatie, gestructureerd per thema
  • Fiscale en boekhoudkundige aandachtspunten (bijv. op het vlak van fusies en splitsingen, aftrek beroepskosten of afsluiting van jaarrekeningen)
  • Vereenvoudigde handleiding interne organisatie, bestemd voor kleine kantoren 
  • Enz.

Allemaal concrete zaken dus!

Mocht u eventueel uw eigen modellen en modelformulieren willen delen, stuur ze dan naar pf.coppens@iec-iab.be. Alle hulp is meer dan welkom!

Hebt u een suggestie of feedback? Dan kunt u ze ons eveneens meedelen.

Wij maken er dan ook een zaak van om u dagelijks bij te staan! En wij zijn er vast van overtuigd dat deze commissie een van onze beste verwezenlijkingen is.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):