IAB – CBN: een proactieve samenwerking

10/03/2015 - IAB

Geachte confrater,

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) en het IAB zijn als het ware natuurlijke partners. De CBN bestaat uit zeventien leden, onder wie Jan Verhoeye – accountant en belastingconsulent – tot voorzitter werd benoemd op voorstel van de minister van Economie. Het IAB wordt in de CBN vertegenwoordigd door Ludo Goubert.

De Raad besloot om binnen het Instituut een IAB-Commissie voor boekhoudkundige normen en technieken op te richten. De doelstelling van de IAB-commissie bestaat uit de opvolging van de (ontwerp)adviezen en aanbevelingen van de CBN en beoogt de wisselwerking tussen het Instituut en zijn vertegenwoordiger bij de CBN te optimaliseren. De commissie is samengesteld door Ludo Goubert, Vincent Delvaux, Peter Verschelden, Sandrine Bastogne, Pierre-François Coppens en Daniël Maes .

De boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve is een zeer recent voorbeeld van wat een proactieve samenwerking kan betekenen. De studiedienst van het IAB werd veelvuldig geconsulteerd omtrent de problematiek van de verwerking van de nieuwe liquidatiereserve, die werd ingevoerd door de programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december 2014). In eerste instantie publiceerde het IAB een aantal FAQ’s omtrent deze materie waarover op dat moment nog zeer weinig duidelijkheid bestond. Deze onduidelijkheid wordt eveneens geïllustreerd door de mondelinge parlementaire vraag nr. 2475 van mevrouw Veerle Wouters dd. 25 februari 2015.

Ondertussen heeft de CBN gewerkt aan een ontwerpadvies over de ‘Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve’. Dit ontwerpadvies van 4 maart 2015 werd gepubliceerd op website van de CBN ter publieke raadpleging tot uiterlijk 8 april 2015 vóór 9 uur.

Ook de studiedienst van het IAB werkte aan de boekhoudkundige uitwerking van het voorbeeld uit de memorie van toelichting bij de programmawet. Deze boekhoudkundige uitwerking werd via de IAB-vertegenwoordiger aan de CBN overgemaakt en verder verspreid onder de CBN-commissieleden. De CBN apprecieert de inbreng van het IAB, maar besloot deze nog niet op te nemen in het ontwerpadvies om de publicatie ervan niet te vertragen. Het is niet uitgesloten dat de CBN de tekst van dit ontwerpadvies verder aanvult na afloop van de publieke raadpleging.

Het IAB volgt de evoluties bij de CBN voor u op via zijn vertegenwoordiger, de IAB-commissie en de studiedienst. 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):