Handleiding interne procedures antiwitwas: winnende strategie en wettelijke verplichting

17/03/2015 - IAB

Geachte confrater,

RBA!

Indien deze drie letters bij u wellicht niets bijzonders oproepen, is alleen al de vaststelling een niet te verwaarlozen detail! Dit Angelsaksische acroniem staat voor ‘een risicogeoriënteerde aanpak’, oftewel: Risk based approach, en zal in de toekomst een basisprincipe zijn in het kader van de verplichtingen die zowel aan de externe accountants en/of de externe belastingconsulenten, als aan het IAB worden opgelegd door de wet van 11 januari 1993.

FAG

Deze maand legt de Financiële Actiegroep (FAG) de laatste hand aan het definitieve verslag van de vierde gemeenschappelijke evaluatie van België in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Die evaluatie heeft heel wat aandacht gekregen en kwam de afgelopen maanden regelmatig ter sprake in onze editorialen. Twee vertegenwoordigers van het Instituut ‒ met name Jos De Blay en Roger Lassaux, respectievelijk voorzitter van de Interinstitutenwerkgroep antiwitwassen en lid van deze werkgroep  waren eind februari 2015 in Parijs op de zetel van de FAG aanwezig bij de finale besprekingen van het ontwerpverslag van deze evaluatie.

Binnen een kort tijdsbestek komen we ongetwijfeld terug op deze evaluatie. De Coormulti-vergadering van 20 maart 2015 heeft immers tot doel de conclusies van de voltallige vergadering van de FAG over de evaluatie van België te onderzoeken. De vraag of België al dan niet verscherpt zal worden opgevolgd, kan dan worden beantwoord. Het meten van de impact hiervan is op de lange termijn van wezenlijk belang om de juiste strategische keuzes te maken, onder meer in het kader van de controles in het kader van de kwaliteitstoetsing, uitgevoerd op basis van artikel 39 van de wet van 11 januari 1993.

 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 


[1] De geüpdatete versie kan tevens worden gedownload via de website van het IAB en via de website antiwitwas.

Thema's:
Kernwoord(en):