Fiscale ethiek en fiscaal misbruik

24/03/2015 - IAB

Luxleaks, Swissleaks, meer transparantie en bestrijding van de belastingontduiking, nieuwe ‘fiscale governance’, belastingharmonisatie tussen de EU-lidstaten, ‘Agressive tax planning’, internationale uitwisseling van informaties, wijziging rulingbeleid, fiscaal misbruik enz.: elke dag worden we overstelpt door tal van min of meer genuanceerde artikels of analyses.

Zowel op nationaal als op internationaal niveau worden er extra inspanningen geleverd en verschillende oplossingen aangereikt om alle mogelijke constructies te bannen die opgezet worden om de belastbare grondslag te verkleinen of de inkomsten te versluieren.

In dit kader organiseert de Fédération des Experts-comptables Européens (FEE) op 29 april een interessante studiedag over de harmonisering van het fiscaal beleid van de lidstaten. De slotsom van deze studiedag zullen we zeker en vast meedelen in een volgend editoriaal.

Voorts organiseert de Confédération Fiscale Européenne (CFE) op donderdag 26 maart een Forum ‘Tax governance and tax risk management in a post-BEPS world’.

De Belgische wetgever voert elk jaar opnieuw nieuwe – zowel algemene als specifieke – antimisbruikbepalingen in. Zo kan de fiscale administratie bepaalde fiscale verrichtingen als fiscaal misbruik bestempelen (artikel 344, § 1 WIB 1992).

Fiscaal misbruik houdt in dat een belastingplichtige een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen tot stand brengt, waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van het Wetboek van Inkomstenbelasting stelt en waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel.

Gezien deze context legde het Instituut zichzelf de plicht op om zijn interne en externe leden en zijn stagiairs een interactieve sessie aan te bieden: “De accountant en/of belastingconsulent tegenover de fiscale misbruikbepalingen”. De sessie zal door Philippe Salens, accountant-belastingconsulent en partner bij Cnockaert en Salens, geleid worden.

De sessie vindt vijfmaal plaats ‒ op 23 april, 13 mei, 9 juni, 24 juni en 29 juni 2015 ‒ telkens van 14 tot 17 uur. Per keer worden er maximaal 25 deelnemers toegelaten.

Op 24 maart 2015 ontving u een e-mail met het programma en de inschrijvingsmodaliteiten.

 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):