Internationale strijd tegen belastingontwijking: druk stijgt

13/05/2015 -

Geachte confrater,


De internationale instanties (OESO, Europese Unie) binden sinds enkele jaren de strijd aan tegen agressieve fiscale planning. Ze vragen de internationale ondernemingen om zich transparanter op te stellen.

De Confédération fiscale européenne (CFE) volgt deze evolutie reeds jaren op en hield haar forum op 26 maart 2015 onder de titel ‘Tax governance and tax risk management in a post-BEPS world’. Philippe Vanclooster en Jos Goubert, beiden IAB-vertegenwoordigers bij de CFE, waren samen met Daniël Maes van de studiedienst aanwezig op dit CFE Forum 2015. Alle nuttige informatie en de presentaties van de sprekers op dit forum vindt u terug op de website van de CFE.

Het Base Erosion and Profit Shifting-actieplan (BEPS) – dat uitgevoerd wordt door de OESO – voorziet tussen september 2015 en december 2015 15 concrete acties ter bestrijding van niet-gerechtvaardigde belastingontwijking en van fiscale constructies op internationaal vlak.

Enkele van deze maatregelen werden eveneens voorgesteld tijdens de Tax Day, die de Fédération des Experts-comptables européens - Federation of European Accountants (FEE) op woensdag 29 april in Brussel heeft georganiseerd. In naam van het IAB waren volgende personen op deze ontmoeting aanwezig: Yves Bernaerts, Jean-Marie Cougnon en Pierre-François Coppens. 

Het is onmogelijk om in dit editoriaal uit te wijden over alle OESO-acties. Wij beperken ons slechts tot de belangrijkste, die zonder twijfel een grote impact hebben op onze beroepen: nieuwe reglementering inzake transferprijzen, neutraliseren van hybride instrumenten en entiteiten (waarmee intragroepsfinancieringen fiscaal geoptimaliseerd worden door onder andere een dubbele aftrek), nieuwe interne aftrekregels, aanpassingen van het OESO-modelovereenkomst inzake dubbele belastingen (die nieuwe, strengere antimisbruikbepalingen zal bevatten), verplichting voor ondernemingen om de economische werkelijkheid na te leven bij transacties, verbetering van de internationale uitwisseling van informatie enz.

De Europese Unie heeft op haar beurt de moeder-dochterrichtlijn aangepast: de huidige antimisbruikbepaling werd vervangen door een algemene antimisbruikbepaling. Dit betekent dat de lidstaat waar de moederonderneming gevestigd is geen fiscale vrijstelling verleent om de verdeelde winsten, die afgetrokken worden door de dochteronderneming.

U ziet het: het net sluit zich rond de ondernemingen en hun zaakvoerders die zich niet transparant opstellen. De nieuwe internationale antimisbruikbepalingen zullen ons fiscaal landschap straks danig veranderen.

We zullen u hoe dan ook op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op onze beroepen.

We willen wat dat betreft nog eens van de gelegenheid gebruikmaken om u eraan te herinneren dat het IAB in juni nog workshops ‘antimisbruik’ organiseert. U ontvangt binnenkort een uitnodiging per mail.

Met confraternele groeten,


                                     Bart Van Coile                                                            Benoît Vanderstichelen
                                     Ondervoorzitter                                                           Voorzitter
 


 

Thema's:
Kernwoord(en):