Accountants en/of belastingconsulenten in business: natuurlijke partners van de CFO’s

7/07/2015 - IAB

Geachte confrater,

Begin april hebben wij reeds de aandacht gevestigd op veelbelovende ontwikkelingen voor accountants en/of belastingconsulenten in business en op de confidentialiteit van de adviezen van onze leden, die minstens even belangrijk zijn voor de leden in business.

Recent was er een nieuwe interessante ontwikkeling voor de accountants en/of belastingconsulenten in business, of om de Engelstalige terminologie te gebruiken: de ‘Professional Accountants in Business’ (PAIB). Ten gevolge van een eerdere ontmoeting met vertegenwoordigers van de Financial Executives Institute of Belgium (FEIB) – die zichzelf op zijn websitethe official Belgian CFO association’ noemt – werd het IAB uitgenodigd om zich op 17 juni 2015 aan de CFO’s voor te stellen op de ‘Financial Clinic’ in Brussel. Het opzet van dit event was om de CFO’s in een zeer beknopt tijdsbestek een volledige update te geven over een aantal belangrijke topics.

In samenspraak met de ‘Commissie interne accountants en belastingconsulenten’ en met de studiedienst van het IAB werd door Aurore Mons delle Roche, Raadslid IAB, een presentatie ‘Perpective and Challenges of a Chartered Profession voorbereid. Een speciale dank gaat hierbij ook uit naar Statis Gould – Head of PAIB van de ‘International Federation of Accountants’ (IFAC) – die zeer spontaan heel wat informatie bezorgde omtrent deze topic, specifiek gericht naar de CFO’s.

In haar presentatie schetste Aurore in eerste instantie de organisatie van het beroep van de PAIB in België en het belang ervan voor de CFO’s. Zij benadrukte vooral dat de meerwaarde van de erkende PAIB voornamelijk voortkomt uit zijn ethisch handelen, naast zijn technische skills. Hierbij werd ook sterk de nadruk gelegd op de deontologische code, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de hoge toelatingsvereisten van de PAIB. Ook werden de fundamentele principes (integriteit, objectiviteit, professionele competenties, professioneel handelen en confidentialiteit) in detail behandeld.

Vervolgens ging Aurore verder in op het belang van de confidentialiteit en de acties die momenteel worden genomen door het Instituut om de confidentialiteit van de adviezen van zijn leden in business (cf. dit van de bedrijfsjuristen) te waarborgen.

Aurore schetste eveneens de uitdagingen van het beroep in de toekomst met betrekking tot de digitalisering, de nood aan specialisering en de hogere vereisten inzake kwaliteit en vertrouwen verschaffen aan alle stakeholders. Als antwoord op deze uitdagingen schetste zij de prioriteiten van het Instituut (specialisatie, hervorming stage, BeExcellent.be, objectiveringsopdrachten, specifieke opleidingssessies, technische ondersteuning enz.).

Tot slot keek zij vooruit naar mogelijke opportuniteiten inzake samenwerking met de financiële verantwoordelijken in de ondernemingen.

Er kwam na afloop een zeer positieve respons van verschillende aanwezige CFO’s en CEO’s. Vooral de meerwaarde van de erkenning door het Instituut van een PAIB, de acties inzake de confidentialiteit van de adviezen en de opportuniteiten tot samenwerking werden sterk geapprecieerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze recente belangrijke ontwikkelingen een grote meerwaarde zullen betekenen voor onze leden in business en voor alle stakeholders. Om het met de woorden van de voorzitter van de ‘Commissie interne accountants en belastingconsulenten’, Robert Moreau, te zeggen: ‘Something is moving’!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):