Invulling en ondertekening formulier Garantiefonds Reizen houdt zekere risico’s in

26/08/2015 - IAB

Geachte confrater,

Het Instituut heeft kennis gekregen van het feit dat bepaalde leden door cliënten-reisbureaus gevraagd worden om voor het Garantiefonds Reizen een nieuw formulier in te vullen ter verificatie van de jaarrekening van een cliënt-reisbureau.

Door invulling en ondertekening van dit formulier, verklaart de accountant dat de door het reisbureau voorgelegde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de realiteit van alle verrichtingen.

Er wordt op het formulier verduidelijkt dat de accountant, door deze verklaring, in geval van onvolledigheid of onvolkomenheid zijn persoonlijke aansprakelijkheid kan teweegbrengen. Volgens het Garantiefonds Reizen houdt een verificatie in dat de accountant niet alleen voortgaat op de verklaringen en documenten die hem aangereikt worden door de zaakvoerders of bestuurders van zijn cliënt, maar onder meer de belangrijkste leveranciers bevraagt over de openstaande schulden, inclusief de RSZ en btw, alsmede de bekende banken over het aantal rekeningen en hun saldo op afsluitdatum en de huisadvocaat over de openstaande gedingen.

Het Instituut wenst u te wijzen op de risico’s van het invullen en ondertekenen van dergelijk formulier.

Het Instituut heeft contact opgenomen met het Garantiefonds Reizen om één en ander te bespreken en een werkbare oplossing te vinden voor deze problematiek. Wij hopen hen dan ook zeer binnenkort te kunnen ontmoeten.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):