Het IAB bestaat 30 jaar!

21/10/2015 - IAB

Geachte confrater,

30 jaar is een mooie leeftijd die op gepaste wijze gevierd moet worden. Dat deden we met veel enthousiasme op 6 oktober! Eerst en vooral willen u nog eens bedanken voor uw aanwezigheid op ons event van 6 oktober waarop u talrijk aanwezig was. Foto’s van de feestelijkheden kunt u terugvinden op http://galerie.triptyque.be/iec_iab30years/.

Een verjaardag is niet alleen een kans om terug te blikken op het verleden, maar ook om ons te richten op de toekomst. En hoe ziet ónze toekomst eruit? Ons beroep heeft in 30 jaar tijd heel wat veranderingen doorgemaakt, en ongetwijfeld staan er nog heel wat veranderingen op til: onder andere de nieuwe digitale uitdagingen hebben een impact onze dagelijkse beroepsuitoefening, zoals de organisatie van ons kantoor, onze manier van analyseren en communiceren, onze zoektocht naar betrouwbare informatie, onze opdrachten en competenties …

Door over de toekomst na te denken gaan we op zoek naar manieren om uitdagingen om te zetten in opportuniteiten. Uw interesse in de toekomst van het beroep en uw wil om het beroep op efficiënte wijze snel te veranderen zijn duidelijk aanwezig. Uw aanwezigheid op de workshops die door het IAB werden georganiseerd, zijn daar het mooiste bewijs van.

Hoewel we kritisch zijn, nemen we zeker geen fatalistische houding aan. Daarom vinden we het belangrijk om mee te evolueren en onze kennis te delen. Om u te tonen wat het Instituut bezighoudt, welke acties het zal ondernemen opdat u de uitdagingen van ons beroep kan begrijpen, ontleden en omzetten in opportuniteiten, geven we de informatie mee op drie verschillende manieren:

> Alle PowerPoint-presentaties zijn beschikbaar op www.30-iec-iab.be/nl/event. In ons volgende nummer van Accountancy & Tax, dat volledig gewijd wordt aan ons jubileum-event zullen we bovendien kort verslag uitbrengen van elke workshop. U zult trouwens vaststellen dat het tijdschrift in een nieuw kleedje gestoken wordt! Het tijdschrift belooft beknopter te zijn, een scherpere blik te werpen op de actualiteit, en wordt een écht ledenblad dat beantwoordt aan uw verwachtingen!

> Daarna spreken we nogmaals af op het Congres van het Forum for the Future, dat dit jaar op 26 november 2015 plaatsvindt, om samen na te denken en strategische acties te ondernemen. Elkaar ontmoeten, met elkaar overleggen, informatie inwinnen … Ook dat is het doel van dit congres waarvoor u zich nu al kunt inschrijven via www.30-iec-iab.be.

> Tot slot komen we ook tot bij u in de provincie met onze roadshow. De roadshow vangt aan op 10 december en loopt door tot maart 2016. Ook daar is onze ambitie duidelijk: nadenken over de uitdagingen, acties ondernemen, een visie delen, ons voorbereiden op nieuwe opdrachten en onze diensten en competenties uitbreiden. 

Ditmaal komen wij dus zelf langs in uw regio om over de toekomst van het beroep te praten. Kom dus zeker langs!

Wij hopen u binnenkort dus opnieuw te ontmoeten.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):