Onderzoek naar boekhoudsoftware: resultaten

12/11/2015 - IAB

Geachte confrater,

In september 2015 lanceerden we een enquête waarin we een veertigtal vragen hebben gesteld. Dankzij die enquête konden we een actueel en genuanceerd beeld krijgen over het gebruik van digitale tools binnen een accountantskantoor. Meer dan 1 200 leden hebben de enquête al dan niet volledig ingevuld. We willen hen dan ook hartelijk bedanken voor hun deelname. Noël De Rudder heeft de resultaten van deze enquête becommentarieerd en genuanceerd op het event van 6 oktober 2015 in het kader van ons dertigjarig bestaan. Dit event was namelijk de gelegenheid om de grote lijnen van ons beroep uit te tekenen en na te denken over ónze toekomst. We komen daar uitgebreid op terug in het volgende nummer van Accountancy & Tax.

Toch leek het ons interessant om de resultaten van de enquête objectief te benaderen. Zo krijgt ook u de mogelijkheid om mee na te denken over de digitale en geautomatiseerde toekomst van uw kantoor. Misschien kunt u aan de hand daarvan uw visie bijstellen. De vraag is niet zozeer óf de digitalisering op gang zal komen, maar wannéér, in welke mate en welke impact ze zal hebben op de ontwikkeling van onze kantoren en op onze beroepsuitoefening. Denk wat dat laatste betreft aan de toegevoegde waarde die we kunnen brengen aan onze cliënten, onder meer via adviesverlening en dan in het bijzonder op pedagogisch vlak.

Sommige cijfers zullen u niet onberoerd laten, andere zullen u wellicht geruststellen en nog andere vereisen enig commentaar. Deze resultaten zullen hoe dan ook een licht werpen op wat ons de komende jaren te wachten staat, vooral dan op het vlak van digitalisering maar ook op de belangrijkste evoluties van het beroep. Dat geeft ons stof om er samen over na te denken en ideeën uit te wisselen tijdens de roadshow die we de komende maanden zullen organiseren.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):