2016 gaat goed van start

7/01/2016 - IAB

Geachte confrater,

Met de nodige trots delen we u mee dat we een kaap hebben bereikt in ons BeExcellent-verhaal!

Onlangs heeft het 1 000ste kantoor zich namelijk geregistreerd als BeExcellent-gebruiker. Wij willen alvast iedereen bedanken die ertoe bijdraagt om van dat verhaal een succes te maken: eerst en vooral onze sprekers en de beroepsverenigingen die BeExcellent continu blijven promoten, maar ook de personen voor of achter de schermen die ervoor zorgen dat de tool naar behoren draait en aangevuld wordt met nieuwe inhoud.

In ons maartnummer van Accountancy & Tax zullen we enkele van de BeExcellent-gebruikers extra in de verf zetten!
Wij streven ernaar om alle kantoren een mooie, goedwerkende tool aan te reiken en zo het verhaal uit te breiden. Wij hopen dan ook dat alle IAB-kantoren op termijn het BeExcellent-platform gebruiken. Daarom zal de inhoud van de handleiding Organisatie van het kantoor en procedures niet meer op de IAB-website ter beschikking worden gesteld, maar enkel nog via het BeExcellent-platform. Dit geldt ook voor alle modellen, checklists, vragenlijsten antiwitwas en binnenkort de vragenlijst kwaliteitstoetsing. Zo beschikt u steeds over de allerlaatste versie van onze documentatie. Bent u nog geen gebruiker? Geen probleem. U kunt nog altijd registeren via het e-loket. Meer info kunt u verkrijgen via www.beexcellent.be of via onze servicedesk.

Onze servicedesk voortaan in relatie met FOD Financiën

Ondervindt u problemen met de BeExcellent-tool, met een andere IAB-applicatie of met de applicaties van de FOD Financiën? De servicedesk zal uw probleem op de juiste manier verhelpen en indien nodig contact opnemen met de FOD Financiën. De servicedesk is dagelijks telefonisch (02 221 10 00) bereikbaar tijdens de kantooruren of per e-mail via servicedesk@iec-iab.be.

In verband met de applicaties van de FOD Financiën hebben we ook uitstekend nieuws. Tijdens onze laatste overlegvergadering met de administratie is gebleken dat ze ingaat op ons voorstel om een tussenpersoon aan te duiden, met wie onze servicedeskmedewerker in contact staat bij problemen met de applicaties van de FOD Financiën.

Daarmee is het nieuwe jaar, wat ons betreft, goed begonnen!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):