Al 1 000 beantwoorde vragenlijsten antiwitwas teruggestuurd!

12/01/2016 - IAB

Geachte confrater,

Eind vorig jaar ontving u een nieuwe vragenlijst antiwitwas met het verzoek die zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat past namelijk in het kader van de bepalingen van artikel 39 van de wet van 11 januari 1993. Op dit moment hebben meer dan 1 000 externe accountants en/of belastingconsulenten hun vragenlijst online beantwoord, waarvoor dank.

Mocht dat nog niet gebeurd zijn, dan willen we graag nog even uw aandacht vragen voor volgende punten:

  • Het duurt amper tien minuten om een twintigtal ja/nee-vragen te beantwoorden. Deze vragen worden vooraf toegelicht.
  • Wanneer het kantoor waarin u uw beroepsactiviteiten uitoefent een extern accountant en/of belastingconsulent heeft aangesteld als compliance officer (verantwoordelijke voor de toepassing van de wet) en dat heeft meegedeeld via het e-loket, dan hoeft u slechts de gegevens van deze persoon te noteren op de aangeduide plaats (vraag I.2). De vragenlijst zal vervolgens worden afgesloten. De antwoorden van deze verantwoordelijke voor de toepassing van de wet zullen vervolgens door het Instituut gebruikt worden om de vragenlijsten van alle externe accountants en/of belastingconsulenten binnen dat kantoor in te vullen.

    Let wel: zoals meegedeeld in de vragenlijst, hoeft u als compliance officer uw naam en voornaam in de dropdown-lijst niet aan te vinken, maar aan te duiden in de zone die daartoe is voorzien in vraag I.3. Vervolgens kunt u de vragenlijst verder invullen.
  • Mocht u toch nog problemen ondervinden met betrekking tot de draagwijdte van een of andere mogelijkheid, dan mag u ons altijd bellen (02 543 68 80) of e-mailen (r.lassaux@iec-iab.be). U kunt die vraag ook stellen aan uw beroepsvereniging. Binnenkort zullen we tijdens een overlegmeeting met de Consultatieve commissie van beroepsverenigingen namelijk dieper ingaan op de nieuwe vragenlijst antiwitwas. De aanwezige vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen kregen daarbij ook heel wat informatie mee.

Zoals u ziet, hebben we tal van inspanningen geleverd opdat de leden de vragenlijst tijdig zouden kunnen invullen. Net als in 2013 – toen we voor het eerst een vragenlijst opstuurden – mogen we daarvan uitgaan. We zouden graag de vragenlijst uiterlijk tegen 15 februari 2016 willen ontvangen. Daarom vragen we u om daartoe alle mogelijke maatregelen te treffen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):