Welkom op het nieuwe informatie- en uitwisselingsplatform

26/01/2016 - IAB

Het Instituut heeft vorige week zijn nieuwe informatie- en uitwisselingsplatform gelanceerd. Dat platform geeft u toegang tot de verschillende toepassingen/tools van het Instituut.

Het platform verzamelt alle essentiële toepassingen en tools van het Instituut. Zo hebt u onder andere toegang tot uw e-loket, de permanente vorming, het stagedagboek, BeExcellent, Companyweb, Excell for Accountancy …

Nieuw jasje

Het e-loket bestaat al drie jaar en is toe aan vernieuwing. Naast het oplossen van gekende problemen werd ook de lay-out grondig aangepakt. Zo draait het e-loket nu ook op smartphones en tablets.

Wat moet u weten?

Het e-loket bestaat uit verschillende rubrieken waarvan de belangrijkste ‘mijn profiel’, ‘vennootschap(pen)’, ‘kanto(o)r(en)’ en ‘beExcellent’ zijn.

Validaties van e-mailadressen

Onder de rubriek ‘mijn profiel’ kunt u uw gegevens beheren en raadplegen. Belangrijk daarbij is dat u in die rubriek uw e-mailadres ‒ dat dient voor de communicatie met het Instituut ‒ valideert. De validatie van uw e-mailadres is een verplichting ten aanzien van het Instituut en werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 april 2015.

Onder de rubriek ‘vennootschap(pen)’ vindt u alle IAB-vennootschappen waarvan u zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger en/of vennoot bent. In deze rubriek duiden de leden onder andere aan of een vennootschap al dan niet een managementvennootschap is en wordt ook het e-mailadres van die vennootschap gevalideerd. Alleen de hoofdcontactpersoon verantwoordelijk voor de contacten met het IAB kan de gegevens van de vennootschap(pen) beheren. Het aanstellen van een hoofdcontactpersoon ‒ dat kunnen alleen zaakvoerders of vaste vertegenwoordigers zijn ‒ gebeurt in de rubriek ‘kanto(o)r(en)’.

Hoofdcontactpersoon

Onder de rubriek ‘kanto(o)r(en)’ bevinden zich alle IAB-kantoren waarin u werkzaam bent. Hier kan een zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger zichzelf of een andere zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger aanstellen als hoofdcontactpersoon. Deze persoon is verantwoordelijk voor de contacten met het IAB en is verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens van het kantoor. Zonder die hoofdcontactpersoon kunt u de gegevens van uw vennootschap of kantoor niet beheren. Naast het aanstellen van de hoofdcontactpersoon, dient men hier de samenstelling van het kantoor aan te passen, indien nodig een antiwitwasverantwoordelijke en een kwaliteitsverantwoordelijke aan te duiden.

Onder de rubriek ‘BeExcellent’ kan een abonnement worden aangevraagd waardoor het kantoor toegang krijgt tot het interactief IAB-platform voor de organisatie van uw kantoor.

Ten dienste van de leden

Ondervindt u problemen met het informatie- en uitwisselingsplatform? De servicedesk is dagelijks telefonisch (02 221 10 00) bereikbaar tijdens de kantooruren of per e-mail via servicedesk@iec-iab.be.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):