Permanente vorming

4/02/2016 - IAB

Geachte confrater,

Elke dag opnieuw moeten we veel inspanningen leveren en heel wat standpunten vormen om de complexe evolutie van onze beroepsuitoefening te begrijpen of te vatten. Temeer dat alles ontzettend snel en constant wijzigt. De afgelopen maanden was er bijvoorbeeld sprake van de omzetting van de boekhoudrichtlijn, de taxshift of de programmawet. Die brachten nieuwe begrippen met zich mee, zoals microvennootschappen of bijzondere liquidatiereserve.

Allerhande wijzigingen …

Door al die wijzigingen – die soms een retroactief effect hebben – weten we soms niet meer wat gestemd werd, wat van kracht is, wat een louter ideetje was of zelfs wat in extremis nog gewijzigd werd …

Wij gaan met z’n allen akkoord met het feit dat de wettelijke instabiliteit angstzweet kan doen uitbreken bij de bestuurders, maar ook tot onzekerheid kan leiden binnen onze kantoren zelf. Daarbij komt nog dat we rekening moeten houden met het temporele aspect. Terwijl we in geval van een fiscale controle – die uitgeoefend wordt op de afgelopen boekjaren – de gegevens moeten onthouden van dat betreffende boekjaar, moeten we ook kunnen anticiperen en vooruitkijken om bijvoorbeeld een opportuniteit of de fiscale gevolgen van een verrichting te evalueren. Zelfs over een relatief beperkte periode.

De behoefte die kantoren vandaag hebben om hun adviserende activiteiten te ontwikkelen, betekent dat ze, boven op hun sterke expertise, moeten inzetten op anticipatie, kwaliteitsvolle adviesverlening en communicatie.

Operationele strategie

De relatie met de cliënt draait rond betrouwbaarheid en vertrouwen. Vanuit dat oogpunt is permanente vorming een sterke drijfveer om onze cliënten pertinente informatie en persoonlijk of strategisch advies te verstrekken. Dat is dan ook een essentieel onderdeel van de globale prestatie van een kantoor.

Wij weten ook dat de nieuwe technologische middelen het aanbod en de praktische modaliteiten van de vorming hebben vernieuwd. Het Instituut heeft op dat gebied op twee punten gewerkt: efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid – bijvoorbeeld het BeExcellent-platform – en gerichte begeleiding (kwaliteit, onafhankelijk bestuurders, antiwitwas …).

Het Instituut erkent tevens uw inspanningen op het vlak van vorming: we vragen u om vandaag tijd vrij te maken om uw verslag permanente vorming in te dienen via het informatie- en uitwisselingsplatform.

Wat de permanente vorming betreft, is de hamvraag niet meer waarom is permanente vorming belangrijk, maar eerder hoe kan ik er het beste uit halen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):