Algemene vergadering op zaterdag 30 april 2016

24/02/2016 - IAB

Geachte confrater,

Het is bijna zover. Over iets meer dan twee maanden vindt onze algemene ledenvergadering plaats. Die gaat dit jaar door op zaterdag 30 april 2016.

Twee ministers voor academische zitting

Aangezien dit jaar een verkiezingsjaar is, organiseren we de academische zitting van de algemene vergadering zonder het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Wij kunnen nu al meedelen dat de vice-eersteminister, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters, en de minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's, Landbouw en Maatschappelijke integratie belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer, Willy Borsus, als gastspreker aanwezig zullen zijn op onze academische zitting.

Square Brussels Meeting Center

De algemene vergadering gaat dit jaar door in Square ‒ Brussels Meeting Center, Kunstberg Brussel. Dat is gemakkelijk bereikbaar zowel met het openbaar vervoer (Brussel-Centraal) als met de wagen (Parking Q-park).

Voor een goede organisatie moeten we tijdig alle namen van de aanwezigen doorgeven. Daarom verzoeken wij om u op tijd in te schrijven voor de algemene vergadering. Het Instituut stuurt u binnenkort een uitnodiging met gedetailleerde dagorde en een samenvatting van de jaarrekening 2015.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):