Actualiteit beïnvloedt onze agenda: IAB steunt slachtoffers

25/03/2016 - IAB

Geachte confrater,

De tragische aanslagen van dinsdag 22 maart 2016 hebben de actualiteit de afgelopen week beheerst. Wij staan uiteraard machteloos tegenover dit drama en kunnen alleen maar ons verdriet en medeleven betuigen aan de slachtoffers van deze aanslagen. Wij leven uit de grond van ons hart met hen mee.

Die aanslagen hebben niet alleen een impact gehad op de actualiteit, maar op heel wat Brusselaars, Belgen en Europeanen en op ons dagelijkse leven. Gezien die uitzonderlijke situatie moesten we de veiligheid van onze leden, personeelsleden en elke persoon betrokken bij het Instituut blijven garanderen. Wij hebben daarom besloten om de agenda van onze commissies aan te passen.

Met datzelfde doel voor ogen hebben de organisatoren van het Forum For the Future, in samenspraak met het IAB, het IBR en het BIBF besloten om het event van 23 en 24 maart 2016 te annuleren. Wij willen via dit editoriaal de voorzitter van het Forum For the Future en diens ploeg bedanken om dit unieke event in België – dat als gevolg van de aanslagen in Parijs in november verplaatst werd – te hebben georganiseerd. De editie 2015 van het Forum heeft niet kunnen plaatsvinden en we staan achter deze moedige beslissing van de organisatoren. Wij bevestigen alvast dat we zullen meewerken aan de editie van het Forum die in november 2016 zal plaatsvinden.

Zo kort na de aanslagen hebben we nog steeds geen woorden om te reageren op de omvang en het geweld van deze gebeurtenissen. Wij kunnen alleen maar herhalen dat we de slachtoffers en hun naasten steunen en dat we moeten blijven denken aan de toekomst!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):