Vragenlijsten kwaliteitstoetsing beschikbaar voor leden

30/03/2016 - IAB

Geachte confrater,

Wat houdt de kwaliteitstoetsing nu precies in? Een vraag die u misschien al een tijdje bezighoudt. Om u op deze vraag een zeer duidelijk antwoord te bieden, stelt het Instituut de volledige vragenlijsten ter beschikking van de leden via het BeExcellent-platform.

Concrete vragenlijsten kwaliteitstoetsing

Om een objectief en duidelijk afgelijnd kader te scheppen voor de kwaliteitstoetsing, heeft de Commissie kwaliteitstoetsing zeer concrete vragenlijsten uitgewerkt, zowel voor de voorbereidende fase als voor gebruik tijdens de toetsing zelf. Die werden vervolgens goedgekeurd door de Raad van het Instituut. De vragenlijsten bieden een vast kader aan de toetsers en garanderen objectieve vaststellingen. Eén vragenlijst heeft betrekking op de kantoororganisatie, terwijl de andere vragenlijsten aangewend worden tijdens het gesprek met de te toetsen externe leden en meer bepaald betrekking hebben op de cliëntendossiers. Daarnaast is er nog een voorbereidende vragenlijst die moet toelaten om de toetsing samen met het kantoor en de betrokken externe leden optimaal voor te bereiden.

Grondig getest

De pilootfase van de kwaliteitstoetsing heeft het mogelijk gemaakt om al die verschillende vragenlijsten grondig te testen. Op basis van de feedback van de getoetste kantoren en van de toetsers konden die waar nodig worden aangepast. Die vragenlijsten werden dus aan de basis door beroepsbeoefenaars opgesteld en uitgetest. Uiteraard zullen deze vragenlijsten blijvend aangepast worden aan wijzigende regelgeving of omstandigheden.

Ingevoerd in BeExcellent-platform

Met het oog op de transparantie zijn alle vragenlijsten terug te vinden in het BeExcellent-platform. Zo kan elk kantoor en elk extern lid zich optimaal voorbereiden. Het wordt op die manier ook duidelijk dat de tijdens een toetsing gestelde vragen uiteindelijk zeer vanzelfsprekend zijn. Er worden geen onverwachte thema’s aangekaart. U zult in deze vragenlijsten ook de referenties naar de desbetreffende regelgeving terugvinden of van daaruit kunnen doorlinken naar meer informatie of voorbeelden van procedures of modellen die in BeExcellent terug te vinden zijn en die u kunnen helpen in het kader van uw kantoororganisatie.

Voorbereiding

Wilt u zich voorbereiden op de kwaliteitstoetsing? Doe dan zeker een Quick scan. Dat is een test, per vragenlijst, waarin u de belangrijkste vragen terugvindt.

Wilt u verdergaan, dan kunt u ook dit jaar inschrijven voor de voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing die in het najaar opnieuw georganiseerd zal worden. Een deelname aan één of meerdere van de zeven modules, waaronder Cliëntenacceptatiebeleid en voortzetting relatie met cliënt, Tijdsbeheer of nog Inleiding tot professioneel riskmanagement binnen accountants- of belastingconsulentenkantoren geeft u de gelegenheid om uw kantoorwerking onder de loep te nemen en u tegelijkertijd goed voor te bereiden op de kwaliteitstoetsing.

Voor vragen met betrekking tot de kwaliteitstoetsing kunt u zich steeds wenden tot de dienst kwaliteit van het Instituut: quality@iec-iab.be.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):