Algemene vergadering: organisatie en praktische info

7/04/2016 - IAB

Geachte confrater,

Eind maart ontving u een uitnodiging voor onze algemene vergadering van 30 april 2016. Daarbij gaven wij meer informatie en praktische documenten mee, zoals de agenda van de vergadering, een uittreksel uit de jaarrekening van het boekjaar 2015, de begroting voor het boekjaar 2016 en een volmachtformulier voor de stemming.

Op onze website vindt u voortaan ook de lijst met kandidaten voor de verkiezingen die dit jaar georganiseerd worden, net als de gedetailleerde jaarrekening van het boekjaar 2015. De stemming zal elektronisch gebeuren. Uw aanvragen om te stemmen bij volmacht moeten vóór 22 april 2016, om middernacht, ingeleverd worden.

Straks ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving vóór 22 april 2016. We benadrukken dat het belangrijk is om u binnen de vooropgestelde termijn in te schrijven. Om veiligheidsredenen kunnen we alleen de leden tot het gebouw toelaten die op de inschrijvingslijst staan.

Bijkomende praktische informatie

Op de dag van de algemene vergadering verzoeken we u bij aankomst om uw lidkaart en identiteitskaart te tonen. De deuren worden geopend om 8.00 u.

Wij nodigen u eveneens uit om deel te nemen aan de verschillende activiteiten georganiseerd naar aanleiding van onze algemene vergadering. Klik hier om er meer over te vernemen. Op de academische zitting zullen de ministers die bevoegd zijn voor onze beroepen het woord nemen over de actuele onderwerpen die onze beroepen aanbelangen:

  • Kris Peeters, vice-eersteminister, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel zal onder andere over de uitdagingen van de digitalisering en over de impact van de internationale normen op het beroep spreken.
  • Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie zal een woordje uitleg geven bij zijn verwezenlijkingen voor de zelfstandigen.

Zoals u weet, is het pad op de weg naar een modern en veelbelovend beroep bezaaid met uitdagingen, maar ook opportuniteiten. Wij rekenen dus op uw aanwezigheid in het Square Brussels Meeting Centre op zaterdag 30 april 2016, want onze algemene vergadering is traditioneel een gelegenheid tot dialoog. Ook onze stagiairs zijn welkom, weliswaar enkel met raadgevende stem.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):