Nieuwe collectieve burgerlijke beroepsaansprakelijkheidspolis: praktische info

14/04/2016 - IAB

Geachte confrater,

U ontving onlangs een e-mail van Willemot met betrekking tot uw collectieve burgerlijke beroepsaansprakelijkheidspolis, waarin u gevraagd wordt om enkele stappen te ondernemen in het kader van de nieuwe samenwerking tussen het Instituut, Allianz en AIG. Maar waar gaat het juist over?

Als IAB-lid kunt u toetreden tot de collectieve polis onderschreven door het IAB bij AXA Belgium. Die polis dekt uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekeraar wou echter de premie vanaf 1 mei 2016 verhogen. Aangezien het IAB de premieverhoging voor zijn leden wou beperken, heeft het gezocht naar voordeligere aanbiedingen.

Gekende verleden aangeven voor 27 april!

We verzoeken u om voor 27 april 2016 alle schade-eisen van derden aan te geven aan uw verzekeraar, net als alle gekende feiten of omstandigheden die krachtens uw burgerlijke aansprakelijkheidspolis nr. 730.207.744 aanleiding zouden kunnen geven tot een schade-eis van derden. De nieuwe collectieve polis dekt namelijk het ongekende verleden. Dat zijn met andere woorden alle schade-eisen van derden, net als alle feiten of omstandigheden waarvan u voor 30 april 2016 geen kennis heeft. Alle aangiften moeten per e-mail ingediend worden ter attentie van Marc De Bruyne (e-mail: schade@willemot.be).

Het Instituut heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten bij Allianz, waarbij een beroep wordt gedaan op een mede-verzekeraar AIG teneinde eventuele risico’s te verdelen. Dat maakt dat de basispremie veel lager is dan de premie die AXA oplegt en toepast vanaf 1 mei 2016. In de nieuwe polis genieten we van de voordelen die gelijkaardig zijn aan de vorige polis. Ook de franchise en de garanties blijven onveranderd. Zo worden de kosten met betrekking tot de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering beperkt. Wij wijzen er graag nog eens op dat de collectieve verzekering een groot voordeel biedt, namelijk dat de verzekeraars u niet kunnen uitsluiten uit hun polis. Dat laatste is bij een individuele verzekering echter niet het geval.

Als gevolg van de premiewijziging van uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en teneinde uw huidige burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te blijven dekken, verzoeken wij u het toetredingsformulier voor 20 april 2016 ingevuld te sturen naar affinity@willemot.be. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandrine Van Malder via het nummer 09 265 08 04.

Wij willen ons alvast excuseren voor het feit dat u deze stappen zeer snel dient te ondernemen in het kader van die nieuwe polis, hoewel wij daar niets aan kunnen doen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):