IAB voortaan ook op Twitter en LinkedIn

20/04/2016 - IAB

Geachte confrater,

Het IAB werkt nu drie jaar lang aan verschillende projecten om de begeleiding van zijn leden te verbeteren. Daartoe wil het ook duidelijk en toegankelijk communiceren met al zijn leden.

Dankzij het BeExcellent-platform en de website zijn we al sterk verbonden met onze leden en stagiairs. Toch willen we nog meer kunnen communiceren over onze projecten, onze activiteiten en over ons Instituut in het algemeen. 

Twitter

Daarom hebben we twee Twitter-accounts gecreëerd, op naam van onze voorzitter en ondervoorzitter. U kunt ze gerust volgen via Bart Van Coile IAB (Nederlandstalige pagina) en BVanderstichelen IEC (Franstalige pagina). Op die manier pikt u de laatste kortberichten over de activiteiten van het Instituut.

LinkedIn

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u ook onze tweetalige LinkedIn-pagina volgen: IAB-IEC.

De Jongerenadviesraad is zelf ook actief op de sociale media. Alle leden kunnen hen gerust volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):