Bent u in al orde? Reageer nu!

25/05/2016 - IAB

Geachte confrater,

Na een strikte controle hebben we vastgesteld dat sommige externe leden hun vragenlijst antiwitwas 2015/2016 – die al sinds eind 2015 beschikbaar is en waarvoor al een eerste herinnering gestuurd werd – na 6 (!) maanden nog steeds niet hebben ingevuld. Die leden ontvingen daarom een tweede herinneringsmail van het Instituut.

Wij vragen hen om deze e-mail aandachtig te lezen en deze verplichting zo snel mogelijk te vervullen. Ze moeten met andere woorden ofwel onmiddellijk de vragenlijst invullen en terugsturen, ofwel contact opnemen met het Instituut indien ze technische ondersteuning nodig hebben. De contactgegevens worden meegedeeld in de e-mail. Ook wanneer u deze verplichting vervuld hebt, kunt u contact opnemen met ons. Het Instituut zal alles nagaan en uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Kadert in controle-opdracht

Waarom moet deze vragenlijst om de twee jaar worden ingevuld? Kort samengevat, dat valt onder de controle-opdracht van het IAB [1] op de naleving van de wettelijke verplichtingen door de externe accountants en/of belastingconsulenten.

  • De antwoorden op deze vragenlijst worden opgenomen in de vragenlijsten van de kwaliteitstoetsing. Dat vergemakkelijkt het onderzoek van de opvolgingsprocedures die in het kwaliteitshandboek opgenomen werden.
  • De vragen in de vragenlijst hebben bovendien betrekking op het cliëntenonderzoek en de bijhorende risicoanalyse. Dat wordt daarna vertaald in een risicogeoriënteerde aanpak, zoals dat onder andere gevraagd wordt door het vierde evaluatieverslag van de FAG. De objectieve gegevens die hieruit voortvloeien, kunnen onze argumenten in het kader van de huidige follow-upprocedure onderbouwen. 
  • Dankzij de structuur en de opstelling van de vragenlijst antiwitwas, draagt die ook bij aan de adequate organisatie met betrekking tot het cliëntenacceptatie- en -opvolgingsbeleid van uw kantoor.

U ziet het, het is dus belangrijk om deze vragenlijst in te vullen. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichting, maar ook om eventuele sancties te vermijden. [2] 

Bedankt!

Toch eindigen we graag met een positieve noot en bedanken we al wie de vragenlijst antiwitwas wel tijdig heeft ingevuld. En dat is gelukkig de overgrote meerderheid van de externe accountants en/of belastingconsulenten. Dank u wel!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

---------------------------------------

[1] Zie: artikel 39 van de wet van 11 januari 1993
[2] Wie zijn vragenlijst niet ingevuld terugstuurt, wordt door de Raad doorverwezen naar de Tuchcommissie en kan administratieve geldboetes ten voordele van de Schatkist oplopen.

Thema's:
Kernwoord(en):