Kandidaat-stagiairs leggen examen af via het examenportaal

8/06/2016 - IAB

Geachte confrater,

Voortaan zal de nieuwste lichting kandidaat-stagiairs het toelatingsexamen elektronisch afleggen. Via het examenportaal kunnen de (kandidaat-)stagiairs zelf kiezen wanneer ze het examen afleggen, rekening houdend met hun drukke agenda. Het examen gebeurt op het Instituut zelf, in een daartoe voorziene ruimte.

Geen examens meer op zaterdag

De examens worden dus niet meer op een zaterdag in mei of oktober afgelegd, maar op een gewone weekdag in de periode mei-juni en oktober-november. Op 17 juni loopt de eerste examenperiode ten einde.

De kandidaat-stagiairs kunnen voortaan hun examen opdelen in verschillende examenmomenten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op een maandagvoormiddag een eerste reeks vakken/opleidingsonderdelen afleggen en op vrijdagnamiddag de tweede reeks, of zelfs verdelen over drie of vier examenmomenten. Ze kunnen echter wel tot twee dagen voor het examenmoment reserveren, wat betekent dat ze alsnog goed moeten inplannen. In ons volgende nummer van Accountancy & Tax geven we meer uitleg bij het reservatieportaal en vindt u er een handleiding, die gedownload kan worden via een QR-code.

Straks ook tussentijdse proeven en bekwaamheidsexamen

Vanaf 2017 zullen de stagiairs, die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, ook hun tussentijdse proeven elektronisch afleggen. De cyclus eindigt in 2019 met het bekwaamheidsexamen, uiteraard ook elektronisch.

Intussen wordt ook het zogenaamde rugzakprincipe uitgewerkt. Daarbij is het de bedoeling om de stagiairs de kans te geven een deel van hun examens tijdens hun stage af te leggen. Die materies waarvoor ze geslaagd zijn, worden namelijk in rekening gebracht voor het schriftelijke gedeelte van het bekwaamheidsexamen. Ze nemen die met andere woorden mee in hun rugzak. Op die manier hoopt het Instituut minder druk te leggen op de stagiairs die hun bekwaamheidsexamen moeten afleggen.

Volgende voordracht op 29 september

Tijdens het seminar van zaterdag 4 juni ontvingen alle aanwezige stagiairs hun CodAC 2016, De aangiftegids personenbelasting 2016 en Het cijferzakboekje! Wie niet aanwezig kon zijn, kan zijn exemplaren altijd afhalen op het IAB of per post laten opsturen (tegen betaling). Tezelfdertijd ontvingen de stagiairs ook een nieuwe stagiairskaart. Die kunnen ze inscannen om toegang te krijgen tot de IAB-voordrachten. Op basis daarvan ontvangen ze vervolgens hun attest permanente vorming per e-mail.

Onze volgende afspraak met de stagiairs is op 29 september 2016. Tijdens ons congres dat gelijktijdig plaatsvindt met dat van de Fransen ‒ de internationale studiedag fiscaliteit ‒ organiseert de Stagecommissie namelijk een voordracht met als thema Personenbelasting. Daarnaast organiseren we sessies met betrekking tot btw, vennootschapsbelasting, registratie- en successierechten. Sommige vragen uit de tussentijdse proef zullen betrekking hebben op deze onderwerpen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):