Nieuwste versie Intervat

16/06/2016 - IAB

Geachte confrater,

De centrale diensten van de FOD Financiën hebben ons meegedeeld dat de versie 10 van Intervat online werd gezet. De nieuwigheden kunt u terugvinden via deze link. Wij vatten de belangrijkste wijzigingen kort voor u samen.

Zo is er de nieuwe werkwijze voor het wijzigen van een voorgaande aangifte. Vanaf versie 10 van Intervat is het niet meer mogelijk om twee of meerdere ‘nieuwe’ periodieke btw-aangiften/aangiften curator/bijzondere btw-aangiften in te dienen voor dezelfde periode. Wanneer een aangifte voor een periode succesvol ingediend werd, zal de toepassing een blokkerende fout geven bij de indiening van de tweede aangifte en vragen om een verbeterende/correctieve versie in te dienen.

Daarnaast zijn er nieuwe validatieregels van toepassing in Intervat vanaf versie 10. Buiten de bestaande validatieregels die een waarschuwing tot gevolg hebben, zijn er vanaf versie 10 validatieregels bijgekomen.

Ten slotte werd een nieuwe werkwijze voor de rechtvaardiging van de validaties uitgewerkt. Wanneer bij de validatie van de inhoud van het formulier afwijkingen worden vastgesteld, kunnen semiblokkerende waarschuwingen worden gegeven. Vanaf versie 10 moet de indiener die al dan niet verrechtvaardigen. Als deze waarschuwing genegeerd wordt, zal het bevoegde btw-kantoor in een latere fase bij de inschrijving van het formulier in de definitieve btw-bestanden, de belastingplichtige contacteren en vragen om meer uitleg te verschaffen. Door reeds bij de indiening de nodige info mee te geven, versnelt de verdere behandeling van het formulier en worden verdere briefwisseling en tijdverlies vermeden zowel voor de indiener/belastingplichtige als de administratie.

Wij vonden het belangrijk om u zo snel mogelijk van deze wijziging op de hoogte te brengen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):