Vrijstelling voor het leven van patronale bijdrage bij eerste aanwerving

21/06/2016 - IAB

Geachte confrater,

De minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en ook een van onze bevoegde ministers, Willy Borsus, stelt in zijn persbericht dat het aantal nieuwe werkgevers (zelfstandigen die hun eerste werknemer aanwerven) in januari en februari 2016 met 16 % is toegenomen in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar. Dat vertegenwoordigt volgens de eerste cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten 628 extra werkgevers in vergelijking met 2015.

“Nog een duidelijk signaal van relance voor de tewerkstelling dankzij de maatregelen van de regering”, aldus Willy Borsus, die de verhoging toeschrijft aan de historische maatregel die werd besloten tijdens de taxshift van november 2015: geen voornaamste sociale werkgeversbijdragen meer op de eerste aanwerving. Van 1 januari 2016 tot eind 2020 genieten alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven van een vrijstelling voor de voornaamste sociale werkgeversbijdragen voor het leven op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om een maximaal aantal zelfstandigen te helpen de eerste stap naar aanwerving te zetten.

De minister is optimistisch: “Het signaal is zeer positief. Laten we niet vergeten dat sinds meerdere jaren het aantal nieuwe werkgevers jaar na jaar afnam. Hier daalt niet alleen het aantal niet meer, maar neemt het een serieuze sprong voorwaarts. Boven op deze historische maatregel komen ook de verminderingen van bijdragen die betrekking hebben op de 2de tot de 6de aanwerving. Wij zijn op de goede weg naar de creatie van activiteit.” De oude voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de aanwerving werden verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.

De ondernemingen die hun eerste werknemers in 2015 hebben aangeworven worden niet vergeten omdat alle aanwervingen van de 1ste tot de 5de werknemer sinds 1 januari 2015, de nieuwe bedragen zullen genieten van de verminderingen van sociale bijdragen die van toepassing zijn vanaf 2016, maar voor het aantal kwartalen van verminderingen waarop zij nog recht hebben in het regime dat van toepassing is in 2015.

Wij kijken vol vertrouwen uit naar de bevestiging van deze positieve evolutie.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):