29 september 2016: twee seminars in de kijker

18/08/2016 - IAB

Geachte confrater,

U ontving de afgelopen weken verschillende uitnodigingsmails voor ons event van 29 september.

Hieronder zetten we twee van de vier fiscale seminars extra in de verf. Zo leest u bijvoorbeeld welke thema’s de sprekers onder andere zullen aankaarten tijdens hun uiteenzetting:

Welke successieplanning is vandaag nog mogelijk?

Het is duidelijk dat de overheid, en vooral de Vlaamse Belastingdienst, meer en meer aanstuurt op geregistreerde (en dus meestal belaste) roerende schenkingen. Is de schenking voor Nederlandse notaris nog een mogelijkheid? Kan een ‘klassieke’ hand- of bankgift beschouwd worden als fiscaal misbruik? Kan de erfbelasting nog vermeden worden voor verzekeringsbons? En worden deze vragen anders beantwoord in Vlaanderen, Wallonië en Brussel?

Wij helpen u op 29 september 2016 door de bomen terug het bos te zien.

Deeleconomie is hot – ook voor de fiscus

Volgens Wikipedia is deeleconomie “een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Informatietechnologie is vaak de katalysator die individuelen, vzw's en overheden van informatie voorziet die het delen en hergebruik van overcapaciteit mogelijk maakt. Verschillende termen worden gebruikt voor de deeleconomie zoals sharing economy, collaborative economy, collaborative consumption, peer-to-peer economy, platform economie of on-demand economie.”

Websites en apps zoals Uber, AirBnB, Repaircafé, Pawshake, JustPark, Autodelen, Babysitters, Peerby enz. worden nu ook bij ons vlot gebruikt.

Meer en meer willen mensen hun talenten ontwikkelen en een centje bijverdienen via deze platformen. Dat succes is de fiscus niet ontgaan en recent werd een speciale fiscale regeling in het leven geroepen.

Niet veel formaliteiten

Ons huidige fiscaal model was niet aangepast aan deze nieuwe vorm van economie. Met de nieuwe regeling kunnen mensen op beperkte schaal bijverdienen en proeven van het ondernemerschap zonder al te veel formaliteiten en risico’s.
Personen die jaarlijks niet meer dan 5 000 euro bruto verdienen in het kader van de deeleconomie, zullen een eenmalige bronheffing van 20 % dienen te betalen, rekening houdend met een kostenforfait van 50 %.

Het systeem is transparant en eenvoudig. De administratieve verplichtingen werden tot een minimum herleid. De bronheffing wordt ingehouden door de aanbieder van het digitale platform en door hem doorgestort aan de fiscus. De persoon die op deze manier bijklust en onder de drempel van 5 000 euro blijft, zal zich ook niet moeten aansluiten als zelfstandige en is geen sociale bijdragen verschuldigd. Bovendien is inschrijven in de KBO niet vereist, er is geen btw-nummer, er moet geen btw worden aangerekend en er zijn geen btw-verplichtingen.

Op het IAB-event van 29 september verneemt u meer over deze nieuwe vorm van economie.

29 september 2016

Daarnaast zullen we nog een aantal andere thema’s aankaarten. Naast het btw-seminar en de registratie- en erfbelasting organiseert het IAB nog seminars rond de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Volgende week leest u meer over de twee andere materies. U kunt zich inschrijven via de uitnodigingsmail of via deze link: http://www.tamtam.pro/ttp/nl/events/44/inscription.

Met confraternele groeten,

  André Culot Gert De Greeve
  Belastingconsulent Belastingconsulent

 

Yves Bernaerts      Gonda Schelfhaut

Belastingconsulent

Accountant-belastingconsulent
IAB-raadslid

Thema's:
Kernwoord(en):