Vormingen erkend door het IAB voortaan makkelijker herkenbaar

8/09/2016 - IAB

Geachte confrater,

De Raad van 6 september 2016 heeft een procedure goedgekeurd waardoor organisatoren van vormingen die betrekking hebben op een relevant vakgebied (art. 4 van de Norm permanente vorming) voortaan kunnen aanduiden dat ze door het IAB erkend zijn als (e-)vormingsoperator.

IAB-logo voor vormingsoperatoren

Daarbij kunnen ze eventueel een aangepast IAB-logo gebruiken op al hun communicatie rond de vorming, gaande van de aankondiging, de uitnodiging tot het vormingsattest. Als de vormingsoperatoren een IAB-logo gebruiken, dan ziet het Instituut erop toe dat het juiste logo gebruikt wordt. Het logo mag niet gewijzigd of aangepast worden.  

Het logo dient als bevestiging van de erkenning. Als lid kunt u bijgevolg makkelijker onderscheiden of de vorming al dan niet erkend wordt door het IAB. Bovendien zullen de vormingsoperatoren ook de periode van erkenning moeten meedelen naast het logo. Dat biedt voor u onder meer een zekerheid dat die vorming geldig is voor uw permanente vorming.

Het gebruik van het logo is optioneel. Wanneer geen IAB-logo vermeld wordt en u twijfelt of de vorming al dan niet erkend is, dan kunt u altijd de geüpdatete lijst van vormingsoperatoren en -activiteiten raadplegen.

Zit de vormingsoperator er niet tussen? Neem dan contact op met de dienst permanente vorming van het IAB (pvfp@iec-iab.be).

Met confraternele groeten,

  Bernard Denys Rolf Declerck
  Ondervoorzitter
Commissie permanente vorming
Voorzitter
Commissie permanente vorming

 

Thema's:
Kernwoord(en):