Uw e-loket: realtime informatie, toegankelijk en gebruiksvriendelijk

15/09/2016 - IAB

Geachte confrater,

Weet u dat u het e-loket online kunt raadplegen, wijzigen of aanvullen wanneer u dat het beste uitkomt, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en dat, sinds januari 2016, in een nieuw kleedje? Prima, maar wat is het nut daarvan? Bekijken we even de geboden functies en voordelen, de gebruiksvriendelijkheid en de efficiëntie.

Deze gemakkelijke en praktische applicatie is een onderdeel van het informatie- en uitwisselingsplatform dat het Instituut verbindt met zijn leden en stagiairs en dat meerdere tools en toepassingen aanbiedt. Via onze website komt u er met dezelfde inloggegevens binnen. Met één muisklik op het tabblad E-loket kunt u aan de slag om al uw gegevens te raadplegen en uitgebreid te beheren.

Naast uw persoonlijke gegevens staan in de rubriek Mijn profiel ook alle IAB-vennootschappen waarin u zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger en/of aandeelhouder bent, en alle IAB-kantoren waarin u actief bent. Alleen de hoofdcontactpersoon verantwoordelijk voor de contacten met het IAB is bevoegd om de rubrieken Vennootschap(pen) en Kanto(o)r(en) te beheren. Belangrijk: deze hoofdcontactpersoon staat ook in voor de juistheid van de gegevens van elk kantoor!

Het e-loket is doeltreffend voor zover de opgenomen gegevens gevalideerd en actueel zijn. Zonder uw e-mailadres werkt onze informatiestroom niet! Hoe zou u anders bijvoorbeeld alle gegevens over de Dag van de fiscaliteit op 29 september ontvangen hebben?

Tegelijk is het aanduiden van een bevoegde hoofdcontactpersoon van essentieel belang: enkel zo kunnen nieuwe gegevens en/of eventuele aanpassingen gevalideerd worden!

We rekenen er dus op dat alle gegevens in orde zijn. Besteed daarom toch enkele minuutjes van uw tijd aan het verifiëren en valideren van uw gegevens in het e-loket. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Iets niet duidelijk, een vraag over de werking van ons informatie- en uitwisselingsplatform? Onze helpdesk (02 221 10 00 - servicedesk@iec-iab.be) staat steeds klaar om u zo snel mogelijk verder te helpen!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter
 

Thema's:
Kernwoord(en):