Dag van de fiscaliteit: presentaties, foto's en geluidopnamen

6/10/2016 - IAB

Geachte confrater,

Met meer dan 1600 leden en stagiairs die zich op 29 september 2016 naar Brussels Expo hebben begeven, was de Dag van de fiscaliteit een groot succes. Aangezien deze unieke dag volledige paste in het kader van het congres van de Franse Ordre des experts-comptables (OEC), willen wij de aanwezige leden via deze weg hartelijk bedanken.

Internationaal congres

Met z’n allen hebben we donderdag namelijk alle Belgische beroepsbeoefenaars vertegenwoordigd op het congres met een internationaal karakter. Op het congres kwamen in totaal meer dan 5000 accountants, belastingconsulenten, boekhouders, bedrijfsrevisoren enz. uit 54 landen samen. Alle landen vertegenwoordigden vier continenten, wat dit congres uniek in de wereld maakt.

Voor het eerst in de geschiedenis trad de OEC buiten de Franse grenzen omdat het een boodschap wou brengen aan de EU. De boodschap luidt dat we een nood hebben aan een harmonisatie van de Europese fiscaliteit. Daarom heeft OEC-voorzitter Philippe Arraou, samen met zes andere (onder)voorzitters – waaronder die van het IAB – een document overhandigd aan Eurocommissaris voor Economische en financiële zaken Pierre Moscovici. Wij geven meer informatie over dat document in een ander IAB-bericht.

Presentaties, geluidsopnamen en foto’s

Het IAB organiseerde vier seminars en drie workshops, waarin de (Europese of Belgische) fiscaliteit centraal stond. Alle presentaties van deze seminars en workshops zijn voortaan ook beschikbaar:

U kunt de audio-opnamen van de seminars opnieuw beluisteren:

Btw
Vennootschapsbelasting
Personenbelasting
Registratie- en erfbelasting

 

Wie de sfeer op het event nog eens wil opsnuiven of gewoon foto’s van het event wil bekijken, kan dat via http://galerie.triptyque.be/iec-iabbrusselsexpo.  

App4Acc

Tijdens de Dag van de fiscaliteit lanceerde het IAB ook zijn nieuwe platform. Op dat platform kunnen de economische beroepsbeoefenaars voortaan terecht wanneer ze een nieuwe boekhoudsoftware zoeken. Meer info daarover vindt u in dit artikel. Surf naar www.app4acc.be.

Veel kijk-, luister- en leesplezier.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):