Servicedesk is er voor u!

19/11/2016 - IAB

Geachte confrater,

Digitalisering is allemaal goed en wel, maar de meesten verkiezen toch boven alles menselijk contact. Wij trouwens ook!

De servicedesk werd opgericht als aanspreekpunt tussen de leden en de stagiairs enerzijds en het IAB anderzijds. De servicedeskmedewerker is fysiek op het IAB aanwezig. Hij fungeert als aanspreekpunt en staat u te woord bij het gebruik van alle IAB-toepassingen (BeExcellent, Excel for Accountancy, Companyweb, het e-loket) en enkele externe applicaties van de FOD Financiën (Biztax, Intervat of Tax-on-web).

Opvolging via ticketingsysteem

De servicedesk lost 81 % van de vragen op vanaf het eerste contact. 97 % van de vragen worden binnen een tijdspanne van drie werkdagen opgelost.

Dankzij een ticketingsysteem kan de servicedesk uw vragen in realtime opvolgen. Uw vraag werd niet meteen beantwoord? Dat betekent dan dat we die hebben doorgestuurd naar de betrokken dienst binnen het IAB. Bovendien garanderen we zo dat u op de juiste manier wordt voortgeholpen.

Bereikbaarheid

De servicedesk is tijdens de werkuren telefonisch beschikbaar via 02 221 10 00. Daarnaast kunt u onze medewerker steeds per e-mail bereiken: servicedesk@iec-iab.be.

Neem gerust contact op met de servicedesk. Wij helpen u met veel plezier verder!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):