Financiële ondersteuning voor startende ondernemingen

26/10/2016 - IAB

Geachte confrater,

De kleine en startende ondernemingen kunnen de laatste jaren weliswaar meer financieringsbronnen aanboren, toch blijft de situatie nog altijd ingewikkeld. Dat blijkt uit een recente studie van het Kmo-observatorium over de financieringswijzen van de kmo’s en de starters. Die studie toont onder meer aan dat de kmo’s en de micro-ondernemingen in 2014 al vrij courant gebruikmaakten van alternatieve financieringswijzen. De belangrijkste vorm daarbij was de interne financiering met ingehouden winsten gevolgd door financiële of operationele leasing …

Tijdens onze roadshow van eind vorig jaar en begin dit jaar, gaven we toelichting over www.connect.vlaanderen. Hieronder vindt u meer uitleg over de financiële steun in Wallonië.

Kapitaal ophalen?

De praktijk leert ons ook dat wanneer een kandidaat-ondernemer zich aan een ondernemingsavontuur waagt, hij in de eerste plaats aan zijn directe omgeving denkt en fondsen tracht los te weken in zijn familie- of vriendenkring. In ruimere zin zoekt hij naar een groep van supporters, bijvoorbeeld via crowdfunding (lening of participatie in het kapitaal via kleine aandeelhouders) en crowdlending (lening). Beide vormen zijn intussen goed ingeburgerd.

Om een geldschieter over de brug te halen, is een van de argumenten die meespelen uiteraard de fiscale winst die hij uit het project kan puren. De lancering van de Prêt coup de pouce [1] in het Waalse Gewest biedt ons een mooie gelegenheid om uw aandacht te vestigen op de waaier van fiscale stimuli die gekoppeld zijn aan de financiering van de startende ondernemingen.

Tax shelter voor startende kmo’s

Naast de vrijstelling van de interesten van leningen, herinnert u zich nog wel dat de programmawet van 10 augustus 2015 een tax shelter voor de startende ondernemingen ingevoerd heeft. De praktijk bleek zo ingewikkeld dat deze fiscale stimulans aanleiding gaf tot een hele reeks FAQ’s om enig zicht te krijgen op de omstandigheden en voorwaarden waarin de toch wel aantrekkelijke belastingvermindering van 30 % (kmo), of zelfs 45 % (micro-onderneming) van het geïnvesteerde bedrag toegekend wordt. Momenteel komt slechts één rechtstreekse investering in aanmerking. De erkenningsvoorwaarden van de crowdfundingplatformen en de startersfondsen zouden snel geregeld moeten zijn.

Prêt coup de pouce in het Waalse Gewest

Er worden niet alleen federale cadeaus uitgedeeld! Ook de Gewesten doen een duit in het zakje. Wat denkt u bijvoorbeeld van de laatste spiksplinternieuwe maatregel voor de Waalse ondernemingen? De Prêt coup de pouce van het Waalse Gewest die in oktober 2016 gelanceerd werd, biedt de Waalse startende ondernemingen en zelfstandigen immers gemakkelijk toegang tot krediet aan een redelijke rentevoet en zet de spaarder er via een belastingkrediet toe aan om de onderneming te steunen. Concreet? Een spaarder die een bedrag van maximaal 50 000 euro aan een zelfstandige of aan de kmo leent die nog geen vijf jaar actief is, kan een belastingkrediet van bijna 4 % van het geleende bedrag (maximaal 50 000 EUR) genieten gedurende de eerste vier jaren en 2,5 % gedurende de vier daaropvolgende jaren, boven op de interesten betaald door de ondernemer. Een voordeel dat kan oplopen tot 2 000 EUR per jaar. Meer informatie vindt u op www.pretcoupdepouce.be.

Win-winlening in het Vlaamse Gewest

Intussen heeft u wellicht al begrepen dat deze maatregel om de financiering van de start-ups aan te moedigen geïnspireerd is op een gelijkaardig mechanisme dat al 10 jaar bestaat in het Vlaamse Gewest? De achtergestelde lening die alle Vlaamse kmo’s kunnen genieten, met name de Win-winlening, biedt de particulier de mogelijkheid om maximaal 50 000 euro aan een ondernemer te lenen in ruil voor fiscale voordelen: de verstrekker van een Win-winlening krijgt een jaarlijkse fiscale aftrek van 2,5 % op het geleende bedrag of op het nog openstaande saldo. Een echt succes, aangezien er op www.pmvz.eu niet minder dan 2 000 leningen aangegeven werden.            

Als u op zoek bent naar een optimale financieringswijze voor uw cliënt, mag u dit aspect zeker niet verwaarlozen.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter


[1] De Waalse Prêt coup de pouce (letterlijk vertaald: "lening duwtje in de rug") is vergelijkbaar met de Vlaamse Win-winlening van PMV/Z. Voor meer info: www.pretcoupdepouce.be.     

Thema's:
Kernwoord(en):