Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren: IAB-amendement aangenomen

10/11/2016 - IAB

Geachte confrater,

Zonet hebben we vernomen dat de Kamercommissie bedrijfsleven, wetenschapsbeleid, onderwijs, nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, middenstand en landbouw het amendement van het IAB aangaande het wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (Kamer 54/2083/001) heeft aangenomen. Dat gebeurde tijdens haar vergadering op 8 november.

Dankjewel

We willen in de eerste plaats al onze leden, stagiairs en medewerkers bedanken. Uit de reacties op ons bericht van 28 oktober 2016 leiden we af dat dit wetsontwerp veel accountants en/of belastingconsulenten heeft aangezet om te reageren. Sommigen stuurden zelfs spontaan naar het IAB dat ze achter ons staan en dat ze de brieven hebben gestuurd naar de betrokken kabinetten.

Jullie massale respons, niet alleen in het belang van het beroep maar ook in dat van onze medewerkers, onze cliënten en in het algemeen belang van de kmo’s, heeft mee de doorslag gegeven in al onze gesprekken met de betrokken instanties. Daarom zeggen we nu: een welgemeende dankjewel!

Overleg werpt zijn vruchten af

Op 31 oktober 2016 werden we door het kabinet van minister Kris Peeters uitgenodigd voor een overleg, waarvoor dank. Wij hebben op een serene manier onze aanpak toegelicht en de reden opgegeven waarom wij tot deze actie zijn overgegaan. Wij hebben vooral benadrukt dat we niet alleen in ons belang, maar in dat van de kmo’s en micro-entiteiten gehandeld hebben. Dit overleg met het kabinet van Kris Peeters heeft tot slot geleid tot de goedkeuring van ons amendement. Wij zijn hen daar erkentelijk voor.

Op 3 november werden we vervolgens uitgenodigd bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB). De HREB treedt ons in dit overleg bij en steunde dan ook ons amendement.

Wij danken ook de andere kabinetten van ministers Koen Geens, Johan Van Overtveldt en Willy Borsus voor hun steun in dit dossier.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):