Professioneel e-mandaat, binnenkort erkenning voor erkende beroepen?

23/11/2016 - IAB

Geachte confrater,

Een van de onderwerpen op de agenda van de werkgroep Tax-cificatie is het professioneel e-mandaat. Het IAB voert al een tijdje samen met een aantal partners, onder wie het BIBF, het IBR, Unizo en het VBO, onderhandelingen met de FOD Financiën en het kabinet van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, om een professioneel e-mandaat toe te kennen aan de erkende economische beroepsbeoefenaars.

Kopie van brieven gericht aan de belastingplichtige

Dat mandaat houdt in dat accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders(-fiscalisten) en advocaten gespecialiseerd in fiscaal recht verschillende aangiften voor hun cliënten kunnen indienen door middel van hun eigen ondernemingsnummer.

Telkens wanneer de fiscale administratie een brief stuurt naar een belastingplichtige, dan zal het voortaan onder andere mogelijk zijn dat de beroepsbeoefenaar die een mandaat voor diezelfde belastingplichtige bezit bovendien een kopie van die brief ontvangt.

Deze positieve evolutie is voor ons een erkenning van ons lidmaatschap aan een wettelijk erkend orgaan, dat gepaard gaat met een strikte naleving van verschillende regelgevingen en deontologie, met de verplichte afsluiting van een BA-verzekering, de verplichte permanente vorming en met de verplichtingen die voortvloeien uit de antiwitwaswetgeving.

Overleg met minister van Financiën

Tijdens een ontmoeting toonde de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, zich voorstander van het idee, al had hij enkele opmerkingen. Hij twijfelde eraan of dat professioneel e-mandaat niet in strijd zou zijn met de Europese concurrentieregels. Uit onderzoek van een gespecialiseerde advocaat blijkt van niet en dus kregen we een positief antwoord van de minister. Het kabinet van de minister zal nu een nota opstellen die als basis kan dienen voor een wet of koninklijk besluit, mocht dat nodig zijn. Intussen vraagt het kabinet dat we een lijst met brieven meedelen die we als beroepsbeoefenaars zouden willen ontvangen.

Welke brieven juist?

Graag vernemen we van onze leden of er een aantal brieven zijn die uw cliënten ontvangen, waarvan jullie ook een kopie zouden willen ontvangen. U kunt deze maar ook andere voorstellen opsturen naar communication@iec-iab.be, ter attentie van I. Meganck. Op die manier zijn we zeker dat we geen enkele brief over het hoofd zien. Zo kunnen jullie mee de inhoud bepalen van ons nieuwe e-mandaat.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):