Oproep tot registratie en voorstelling Commissie Gerechtsdeskundigen

16/12/2016 - IAB

Geachte confrater,

De Raad van het IAB heeft de afgelopen maanden twee nieuwe commissies benoemd, de Commissie BeExcellent en de Commissie gerechtsdeskundigen. In navolging van ons artikel in Accountancy & Tax van september, stellen we beide commissies kort even voor. Vandaag beginnen we met de Commissie gerechtsdeskundigen, volgende week stellen we dan de Commissie BeExcellent voor.

Commissie Gerechtsdeskundigen

Accountants en/of belastingconsulenten die zich willen inschrijven in het nationaal register van gerechtsdeskundigen dienen immers verplicht een minimumaantal uren opleiding te volgen. Zoals eerder aangekondigd in de oproep tot kandidatuurstelling, zal de Commissie gerechtsdeskundigen dus belast worden met de organisatie van de opleiding van de gerechtsdeskundigen.

De commissie wordt als volgt samengesteld:

  • Jurgen Coninx 
  • Guy De Coen 
  • Vincent Delvaux 
  • Cathy Duchesne 
  • Daniel Hensen 
  • Frederic Lonhienne 
  • Gaby Van Loock 
  • Wladimir Vanderbauwede

Guy De Coen neemt het voorzitterschap waar en Vincent Delvaux vertegenwoordigt de Raad binnen de commissie. 

Oproep tot registratie

Het Instituut ontving intussen ook de documenten van de Dienst Nationale registers, een dienst binnen de FOD Justitie die het nationaal register beheert, tot registratie van reeds aangestelde confraters. Alle accountants en/of belastingconsulenten die eerder al een opdracht als gerechtsdeskundige hebben uitgevoerd en zich, op basis van overgangsbepalingen, op de voorlopige lijst wensen in te schrijven, moeten dat aan de hand van e-Deposit doen. Alle info vinden jullie in onderstaande documenten.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):