Nieuwe Commissie BeExcellent

21/12/2016 - IAB

Geachte confrater,

Vorige week stelden we de nieuwe Commissie gerechtsdeskundigen voor. Zoals aangekondigd, doen we vandaag hetzelfde met de Commissie BeExcellent.

Waarom een commissie?

BeExcellent is uitgegroeid tot dé tool om u te helpen voldoen aan de verschillende normen en wetgeving. De commissie werd in het leven geroepen om de inhoud en functionaliteiten van BeExcellent nog meer af te stemmen op de (steeds veranderende) verwachtingen van het beroep.

Wat is haar opdracht?

Haar taak bestaat er niet alleen in om de bestaande inhoud te updaten, maar vooral ook om concrete voorbeelden te geven van hoe u de documenten in BeExcellent kunt omzetten naar uw eigen kantoorsituatie. Bovendien zullen een aantal van deze commissieleden zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe fiscale en boekhoudkundige tools.

Hoe maakt u bijvoorbeeld op basis van de handleiding interne procedures die het IAB u aanreikt, een versie voor uzelf als ‘klein kantoor’? Een versie die praktisch, gebruiksvriendelijk, maar vooral ook leesbaar is voor uw kantoor! Want wat u opneemt in uw interne reglement, dient overeen te komen met uw dagelijkse praktijk.

Wat kunt u zoal verwachten?

Denk maar aan een brief in het kader van de meldingsplicht (artikel 10 van de wet op de continuïteit van de ondernemingen), een begeleidende brief bij het versturen van de jaarrekeningen en een voorbeeldverslag van de bijzondere algemene vergadering.

Dit en nog veel meer staat op de agenda van de Commissie BeExcellent die op 15 december 2016 voor het eerst is bijeengekomen. Zij zal de documentatie op het BeExcellent-platform voor u analyseren, bewerken en vertalen naar concrete voorbeelden. Het is met andere woorden de bedoeling om de overgang van de theorie naar de praktijk voor u te vergemakkelijken!

Wie zijn ze?

Deze experten hebben zich geëngageerd en werden benoemd door de Raad van 8 november 2016:

  • Laurent Bauthier
  • Morgane Depriez
  • Noël De Rudder
  • Cathy Duchesne
  • Danny Laseure
  • Stéphanie Lorfèvre
  • Jeroen Vandewalle

Jeroen Vandewalle is voorzitter; Denise Bauwens en Jean-Marc Behaghel vertegenwoordigen de Raad.

Feedback

We willen graag weten wat u vindt van het platform, wat uw behoeften zijn, over welke modellen u graag zou beschikken enzovoort.
Hierover binnenkort meer in de vorm van een enquête, maar dan kunt u nu alvast uw wishlist beginnen aanleggen.

The future is... what we share today

Heeft u zelf modellen, tools of checklists opgesteld binnen uw kantoor en bent u bereid die te delen met andere kantoren, dan kunt u die sturen naar m.benjaddi@iec-iab.be. De verzamelde documenten zullen dan door de commissie worden bekeken en omgezet naar een standaardmodel dat in BeExcellent zal worden gepubliceerd.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):