Is uw verslag permanente vorming al ingediend?

26/01/2017 - IAB

Geachte confrater,

Dankzij permanente vorming kunnen we onze kennis rond ondernemerschap en onze rol als adviseur van de ondernemer blijven waarmaken. Om onze competenties te onderhouden en de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven garanderen, is permanente vorming onontbeerlijk. In het decembernummer van Accountancy & Tax (4/2016) kunt u alles terugvinden over de permanente vorming.

Termijn: 28 februari 2017

De Norm inzake permanente vorming verplicht alle accountants en/of belastingconsulenten om een permanente vormingsverslag in te dienen. Het verslag voor het kalenderjaar 2016 dient ten laatste op 28 februari 2017 te worden ingevoerd via het informatie- en uitwisselingsplatform (e-loket). Kies daarna de applicatie ‘Mijn permanente vorming’.

Indien u nog andere vragen heeft over de permanente vorming, neem dan contact op met Dominique Willems (pvfc@iec-iab.be).

Persoonlijk dossier in e-loket

Het Instituut roept zijn leden vervolgens op om de andere gegevens in hun e-loket na te gaan en waar nodig aan te passen. Is het e-mailadres correct en gevalideerd? Kloppen de mandaten nog? Komt het aantal medewerkers, beroepsbeoefenaars en partners in uw kantoor nog overeen met de werkelijke situatie?

Deze informatie is voor het Instituut enorm belangrijk voor de verdere administratieve opvolging van uw persoonlijke dossier.

Voor vragen over het informatie- en uitwisselingsplatform (e-loket) kunt u terecht bij de servicedesk (servicedesk@iec-iab.be).

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):