Accountants en/of belastingconsulenten in business: veelbelovende ontwikkeling

7/04/2015 - IAB

Geachte confrater,

Enkele statistieken

25 % van de leden-natuurlijke personen voert zijn werkzaamheden als accountant en/of belastingconsulent uit in het kader van een arbeidsovereenkomst of van een door de overheid bezoldigd ambt. Dit cijfer zegt ons helaas niet veel, en dus hebben we nog een aantal vragen: wie zijn ze? Wat doen ze? Welke functie bekleden ze? Wat verwachten ze van het Instituut? Het antwoord op deze vragen is voor het Instituut ontzettend belangrijk. We zoeken immers een manier om het prestige van onze leden in business te laten stijgen, en om een specifiek opleidings- en informatiebeleid uit te werken. Met dit thema sluiten we aan bij de debatten over de toekomst en de komende uitdagingen van het beroep.

Twee enquêtes

Uit de enquête van 2012 bleek al dat onze leden werkzaam in ondernemingen en bij de overheid, er allerhande functies uitoefenen. De enquête werd uitgebreid toegelicht in een vorig editoriaal. In 2014 heeft het Instituut een nieuwe enquête gelanceerd om de leden in business beter in kaart te kunnen brengen. Ongeveer 400 leden in business hebben geantwoord en ons een beeld verschaft van hun profiel, verwachtingen en verantwoordelijkheden.

  1. Accountants en/of belastingconsulenten in business voeren hun functie voornamelijk uit in de financiële, economische of industriële sector. Daarna achtereenvolgens in de transportsector, de logistiek en de IT-sector. 
  2. Twee derde van de ondernemingen waar een accountant en/of belastingconsulent in het kader van een arbeidsovereenkomst werkt, telt meer dan 250 personeelsleden. 
  3. Meer dan 60 % van deze accountants en/of belastingconsulenten oefent een directie- of kaderfunctie uit, of behoort tot het middenkader.
  4. De accountants en/of belastingconsulenten in business verwachten van het Instituut voornamelijk een betere communicatie, databank en specifieke vormingen. Voorts blijkt dat ze naast een betere omkadering, vragen dat er aan hen dezelfde aandacht als aan de externe confraters zou worden besteed.

Een bredere actieradius

Beide enquêtes horen thuis in een reeks van initiatieven om onze leden in business beter te leren kennen, om te kunnen tegemoetkomen aan hun concrete verwachtingen, en aldus de toegewezen middelen oordeelkundig te kunnen inzetten.

De Commissie van interne accountants en belastingconsulenten nam een nieuw elan. Ze nam reeds enkele succesvolle initiatieven (zoals de studiedag over riskmanagement) en heeft nog nieuwe projecten op stapel staan, zoals een aparte rubriek op de website, networking, specifieke workshops …

Adviezen van accountants en belastingconsulenten zijn confidentieel!

Het algemeen belang: in dit kader belichten we in het bijzonder een project dat besproken wordt in het meest recente nummer van Accountancy & Tax, met name de confidentialiteit van de adviezen van accountants en belastingconsulenten. We nodigen u graag uit het hele artikel te lezen.

Op 2 april 2015 hebben we minister Geens ontmoet, en bij die gelegenheid hebben we onze argumentatie over de confidentialiteit van de adviezen van alle accountants en belastingconsulenten uiteengezet. Meer details vindt u in ons volgende editoriaal.
 

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):