Enquête ‘consultatiedienst’ was een groot succes

9/05/2014 - IAB

Geachte confrater,

Enkele weken geleden werd u aan de hand van een enquête verzocht om uw mening te geven over de consultatiedienst (voorheen: de adviesdienst). Wij wensen u alvast te bedanken voor uw deelname en voor uw relevante opmerkingen. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden!

Ter herinnering: de enquête had betrekking op de oprichting van een eventuele nieuwe dienst, die u zou kunnen ondersteunen in geval van fiscaal-technische vragen.

Een van de belangrijkste doelen van de dienst is dus om, zo snel mogelijk, leden op weg te helpen of informatiefiches te verspreiden, zodat u uw adviserende opdracht makkelijker kunt vervullen. Maar voor het Instituut is dit tevens een uitstekend middel om nóg meer naar u te luisteren en kennis te nemen van uw belangrijkste bekommernissen. Met deze dienst kunnen we dus de banden tussen de verschillende diensten van het Instituut en onze leden (accountants en/of belastingconsulenten) versterken.

De resultaten van de enquête – die we later zullen meedelen ‒ worden momenteel verwerkt en geanalyseerd. Maar, met niet minder dan 2 500 antwoorden, kunnen we nu al stellen dat de enquête een groot succes was. Want het Instituut heeft tot nu toe nog nooit zoveel antwoorden mogen ontvangen op één van zijn enquêtes die in het verleden gelanceerd werden. Wat dus betekent dat de leden enorm geïnteresseerd zijn in de consultatiedienst!

We zullen dit project uitgebreid analyseren, met name op het vlak van uitvoerbaarheid. Met andere woorden: een interessante uitdaging, waarbij het Instituut alles uit de kast zal halen om dit project te onderzoeken.

We zullen u regelmatig een stand van zaken geven. Mocht u dat wensen, dan kunt u ons te allen tijde suggesties of opmerkingen bezorgen via pf.coppens@iec-iab.be.

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):