IAB zet belang van zijn internationale vertegenwoordigers in de verf

17/10/2016 - IAB

Geachte confrater,

Op 13 oktober 2016 heeft het IAB een vergadering georganiseerd met zijn vertegenwoordigers binnen de verschillende internationale organisaties. Het Instituut heeft het belang van zijn afgevaardigden voor het beroep benadrukt. Naast de vergaring van technische kennis over de standaarden – zoals ISRS 4410, IES (International Education Standards), Code of Ethics, ISQC 1 – en andere ontwerpen die op de agenda liggen, zijn die organisaties ook een bron aan informatie voor de evolutie en de invulling van het beroep op internationaal vlak. De inzet van onze afgevaardigden draagt in die zin ook bij aan de evolutie van het beroep in België.

Deze vergadering was enorm constructief. Alle aanwezige leden hebben immers met elkaar kunnen uitwisselen in welke internationale organisatie zij actief zijn, aan welke werkgroepen, comités e.d. ze deelnemen en met welke dossiers ze bezig zijn. Het Instituut bracht tijdens de vergadering ook zijn standpunt over de internationale betrekkingen. Omdat onze leden dicht bij de kmo staan en het IAB ook de kleine kantoren wil blijven ondersteunen (men spreekt internationaal over SME’s en SMP’s) heeft het IAB beslist een onderzoek tot lidmaatschap te doen via observer membership bij EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SME’s). Daarnaast is er de nieuwe oprichting van ETAF (European Tax Advisor Federation). Ook hier moet we evalueren of een samenwerking niet wenselijk is, zoals we steeds elk lidmaatschap blijvend evalueren.

De aanwezige vertegenwoordigers, meer in het bijzonder Jean-Marie Cougnon en Philippe Vanclooster, bevestigden telkens het belang van onze aanwezigheid in die organisaties. De European Federation of Accountants (FEE) heeft bijvoorbeeld een sterke bijdrage geleverd in de Europese richtlijn tegen belastingontwijking (Anti Tax Avoidance Directive). De Confédération Fiscale Européenne (CFE) volgt ook de fiscale actualiteiten in haar adviezen (Opinion statements) gericht aan de Europese Commissie.

Jos Goubert, vertegenwoordiger binnen het Fiscal Committee van de CFE, benadrukt dat de CFE heel veel informatie verstuurt, die overigens ook gepubliceerd wordt op de IAB-website. Dit comité is zeer actief en zet zich bijzonder in voor het beroep van belastingconsulent onder het voorzitterschap van Piergiorgio Valente. Binnen het PAC (Professional Affairs Committee) van de CFE houdt Philippe Vanclooster zich voornamelijk bezig met de evolutie van het beroep. De Europese Commissie hecht ook veel belang aan dit comité, vooral wat betreft zijn visie rond de niet-gereglementeerde beroepen.

Jean-Marie Cougnon zetelt samen met Yves Bernaerts in de Tax Policy Group van de FEE. Die groep is een samensmelting van twee FEE-werkgroepen: Direct Tax Working Party en Indirect Tax Working Party.
Op het niveau van de overheid heeft Ludo Goubert een sterke bijdrage geleverd aan de IPSAS (een internationale standard setting board die door IFAC gesteund wordt en die zich geconcentreerd heeft op standaarden rond overheidsboekhouden).

Met Guy Vande Velde heeft het IAB een vertegenwoordiger gehad binnen het SMP Committee van de IFAC. Dat comité waakt erover dat de IFAC-standaarden opgesteld worden in functie van de kleine accountantskantoren. Daarnaast heeft het een aantal guidelines opgesteld voor kleine kantoren die, op het niveau van kantoororganisatie, procedures willen opzetten.

Tot slot zetelt Jos De Blay in de Anti Money Laundering (AML) werkgroep van de FEE. Die werkgroep heeft in 2015 gewerkt op de omzetting van de vierde AML-richtlijn. In 2016 werden de resultaten betreffende de gemeenschappelijke evaluatieverslagen van de FAG voor elke lidstaat geanalyseerd. De werkgroep brengt momenteel een eerste input in het kader van de voorbereiding van de vijfde AML-richtlijn. In het kader van de niet-gereglementeerde beroepsbeoefenaars heeft deze werkgroep vier afgevaardigden van de Europese Commissie ontmoet. Ook op Belgisch niveau zal aan dit thema gewerkt worden, aldus Jos De Blay.

Christine Cloquet gaf tot slot nog een woordje uitleg over de andere activiteiten van de IFAC (bijv. de organisatie van de Council in Brussel in november 2017) en over de Professional Ethics & Competences Working Party van de FEE.

De vergadering werd afgesloten met een korte evaluatie. Alle aanwezigen gingen unaniem akkoord dat de vergadering elk jaar minstens een keer moet plaatsvinden. Voorts zullen onze vertegenwoordigers regelmatig een kort verslag met betrekking tot de werkzaamheden binnen de internationale instellingen, sturen naar het IAB. Het IAB engageert zich vervolgens om dat verslag te delen met zijn leden.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):