Ook digitaal tot uw dienst …

9/06/2015 - IAB

Geachte confrater,

We beginnen met twee nogal tegenstrijdige bevindingen.

De technologische verandering is één van de talloze uitdagingen waar ons beroep mee te maken heeft. Met verandering bedoelen we dan een permanente, brede, multidisciplinaire revolutie, met meerdere effecten op onze dagelijkse beroepsuitoefening. Sommigen beschouwen dit als een potentiële groei met veel opportuniteiten, anderen zien er dan weer het gevaar van in. Die vrees werd bevestigd door een studie uit 2013, met een opvallende conclusie: De ‘accountant’ staat vierde op de lijst van alle beroepen die over twee decennia zouden kunnen verdwijnen. Deze bevinding doet momenteel meer vragen oproepen, dan dat ze antwoorden biedt.

Maar daartegenover staat dat ons beroep zich in het verleden vaak in twijfel heeft durven te trekken, wat per slot van rekening een zegen blijkt te zijn: op die manier kan het zich steeds aan de situatie aanpassen. Anticipatie is weliswaar goed, maar waarop moeten we dan anticiperen? Hoe kunnen we in de toekomst kijken? Waar moeten we ons op focussen? Waar staan we vandaag?

Gezien deze twee nieuwe bevindingen, bestaat de eerste stap uit het stellen van de juiste diagnose. Onderstaande opsomming is een korte samenvatting van de gevolgen van de technologische ontwikkelingen op onze beroepsuitoefening (met sleutelwoorden):

  • Verhoging van onze productiviteit (optimalisering van processen, innovaties, voordelen op het vlak van multidisciplinariteit/polyvalentie) en banalisering van onze klassieke opdrachten;
  • Creatie van nieuwe opdrachten (attestering, objectivering, hulp bij het ondernemingsmanagement en -prestaties, adviesverstrekking, riskmanagement), dankzij onze kwalitatieve, efficiënte en pertinente dienstverlening.
  • Wijziging in onze werkomgeving: interdisciplinair, opkomst van networking, digitalisering van procedures en documenten (met garanties op het vlak van authenticiteit en bewaring, ingrijpende veranderingen op het vlak van fiscale controlemethodes …), nieuwe IT-architectuur voor gegevensbewaring, problematiek rond de naleving van de privacy…
  • Wijziging in de relatie kantoor-cliënt: toekomstgerichte aanpak, analytische reflectie, regionale verankering en verhoogde snelheid van dienstverlening, betere, snellere, transparantere reporting (onder andere dankzij mobiele communicatietools) …
  • Waardering van het imago, de communicatie over onze meerwaarde – zonder daarbij de grondbeginselen van ons beroep uit het oog te verliezen – digitale identiteit, steeds het vertrouwen van onze cliënten inboezemen.
  • Betere dialoog met de overheid: e-invoicing, mandaten, elektronische relaties, begeleiding, e-commerce … 
  • Nieuwe methodes voor permanente vorming, opkomst van e-learning, nieuwe informatiekanalen, bijhouden van technologische ontwikkelingen, economische intelligentie.

Bij de beoordeling van deze onmiskenbare evolutie, zien we het advies, het dynamisch aanpakken van de nieuwe opportuniteiten en het risicobeheer als elementaire bouwstenen. We moeten met andere woorden de veranderingen sturen, gelet op de omvang van wat op het spel staat.

De Raad van het Instituut neemt zijn verantwoordelijkheid op en is vastbesloten om alle kantoren, groot en klein, mee te nemen op de weg van digitalisering en kwaliteit. De Raad wil ook iedereen mee aan boord krijgen, en zal er zorg voor dragen dat het een doelbewuste keuze wordt.

Een van de zwaartepunten in deze aanpak is een verdere uitbouw van de elektronische relatie met onze leden, en van een digitaal platform om documenten, tools en andere supports elektronisch ter beschikking te stellen.

Het KB deontologie wordt herschreven en de elektronische hervorming van de stage staat in de steigers. Het zijn alvast stappen die getuigen van ons engagement in de technologische vernieuwing.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):