De belastingconsulent van vandaag

7/12/2016 - Pierre-François Coppens - Belastingconsulent

In de plaats van een lange uiteenzetting te wijden aan dit mooie beroep van belastingconsulent, aan de voordelen, de plichten en de risico’s ervan, zou ik liever simpelweg de twaalf kwaliteiten willen opsommen die u, volgens mijn inzicht, tot een geschikt belastingconsulent maken.

 1. Bescheidenheid - De belastingconsulent is uitgebreid, veelzijdig volatiel en zit vol valstrikken. Het zou op niets slaan en van pretentie getuigen zich als specialist in alle fiscale materies voor te doen. U kunt zich hoogstens specialiseren in een paar materies en u voor de overige materies als allrounder opstellen. Doe uzelf dus niet voor als degene die altijd een antwoord klaar heeft, want u zult snel voor onaangename verrassingen komen te staan of uw gezondheid ruïneren door alles te willen weten. Het is geen schande zijn grenzen te kennen.
 2. De wil om levenslang te leren - Deze kwaliteit (die niet in tegenspraak is met de bescheidenheid) is een must, want zo kunt u stap voor stap uw fiscale basis opbouwen en zult u nooit de draad van de kennis kwijtraken. Niets is meer vernederend dan een fiscale nieuwigheid van een cliënt te moeten vernemen, terwijl u er nog niet van gehoord hebt. Besteed dus ten minste een halve dag per week aan fiscale lectuur, aan het selecteren van goede artikels en probeer de krachtlijnen uit recente artikels te assimileren. De beste werkwijze in de praktijk is een paar fiscale tijdschriften te selecteren en die wekelijks door te nemen, in plaats van u te verliezen in het overaanbod aan fiscale tijdschriften en hiervan niets te onthouden.
 3. Het vermogen tot netwerking - Aangezien het onmogelijk is om alles te beheersen, moet u zich goed omringen. Bouw stap voor stap een netwerk van betrouwbare confraters op die specialist zijn in de materies of fiscale technieken die u niet behandelt of uren uitputtend opzoekwerk vergen als u ze toch wilt kennen. Dat netwerk moet belastingconsulenten tellen, maar ook notarissen, advocaten of bedrijfsrevisoren. Alleen werken zonder assistentie is gedoemd te mislukken.
 4. Het globale zicht op een probleem - Wanneer een cliënt u consulteert of om een fiscale constructie vraagt, moet u 360° denken (alle factoren en andere standpunten in aanmerking nemen). Verlies niet uit het oog dat een kwestie zowel gevolgen kan hebben op het vlak van de inkomstenbelastingen, de btw, de registratierechten als op het gebied van het sociaal recht, het vennootschapsrecht of het burgerlijk recht. Een consequentie op een van deze gebieden uit het oog verliezen, kan rampzalige gevolgen hebben. Dat betekent niet dat u zichzelf in deze materies moet verdiepen (vandaar het belang van netwerking), maar u moet op zijn minst de reflex hebben om grensoverschrijdend te denken en geen fiscaal of juridisch aspect van de verrichting te verwaarlozen en aan de cliënt te melden.
 5. Diplomatie - Of u nu tegenover een cliënt of een belastingcontroleur zit, het is van cruciaal belang dat u zich niet te onbuigzaam opstelt of zelfs niet aangeeft geen tegenspraak te dulden. Daarmee zult u zich vaak in de eigen voet schieten. U moet leren het standpunt van de inspecteur te aanhoren en hem niet frontaal aan te vallen, want dat kan een belangrijk akkoord op de helling zetten. Soms moet u ook bereid zijn om te luisteren naar de klaagzang van bepaalde, soms gedemotiveerde ambtenaren en u empathisch op te stellen (dat kan later helpen). Ook aandachtig en geduldig de (soms persoonlijke) problemen van uw cliënten aanhoren, kan een hulp zijn om betrouwbare klanten te verwerven.
 6. Volharding - Zich diplomatisch opstellen is geen zwakte. Ik heb tijdens een controle altijd volgende houding aangenomen: soepel in verband met de heikele punten van het dossier waarbij blijven aandringen weinig zin heeft en zeer ferm in verband met de juridische punten waarvan ik overtuigd ben het bij het rechte eind te hebben. Zich niet uitputten over onbelangrijke details, maar zich resoluut opstellen, met sterke en welgekozen argumenten, in verband met echte principekwesties waarin u gelooft, daar gaat het om. De cliënt zal u erkentelijk zijn voor deze strategie die altijd werkt.
 7. Werkkracht - Het spreekt voor zich dat het beroep van belastingconsulent niet gemakkelijk is. U moet permanent bijblijven, uw kantoor en soms uw personeel in het oog houden, de termijnen in verband met de fiscale verplichtingen zoals belastingaangiften naleven, tijd nemen om onderbouwde adviezen op te stellen en de nodige opzoekingen doen. Dat betekent dat u lange uren maakt. Denk daaraan als u zich op dit beroep wil storten. Een goede raad: tracht niet voortdurend uw e-mails te beantwoorden, maar kies (zo mogelijk) vaste momenten van de werkdag om deze te beantwoorden. De onafgebroken binnenkomende stroom e-mails ruïneert uw werkdag en brengt u uit concentratie.
 8. Voorzichtigheid - Elk advies, elke fiscale constructie, elke tip moet afgewogen worden om de fiscale risico’s ervan in te schatten. Het koste wat het kost uitzoeken van de minst belaste weg, is ondertussen een voorbijgestreefde praktijk. Let er dus op dat u de cliënt steeds wijst op de mogelijke risico’s van de voorgestelde verrichting, de soms onvermijdelijke fiscale gevolgen, door hem te verzoeken dit risico of deze fiscale kost af te wegen. Aarzel niet om hem, in geval van twijfel, voor te stellen om een voorafgaande beslissing aan te vragen, kwestie van uw optimalisatie veilig te stellen. Zelfs als hij geen aanvraag indient, hebt u hem tenminste gewezen op de mogelijkheid dat te doen. Beloof niet te veel tijdens een eerste onderhoud met uw cliënt, zonder eerst de wetteksten of de circulaires van de administratie nog eens doorgenomen te hebben. Toegeven dat u een vraag niet onmiddellijk kunt beantwoorden en u eerst de nodige opzoekingen moet doen, is geen schande. Dat is veel efficiënter dan meteen een twijfelachtige oplossing voorstellen om de indruk te wekken dat u een professional bent.
 9. Pedagogie - Ik heb altijd bijzonder graag les of seminars gegeven. Ik ben er zeker van dat die oefening (die vaak veel tijd en energie vergt) een positief effect heeft voor de cliënten en vóór de controleur: het stelt mij in staat om de zaken duidelijker en soms in eenvoudige bewoordingen uiteen te zetten, omdat ik de gewoonte heb aangenomen om te trachten een goede pedagoog te zijn voor mijn studenten (die meedogenloos zijn als de docent niet duidelijk is) en voor de deelnemers aan de seminars. Het leert u ook om de bijeenkomst te structureren en de problemen te synthetiseren. Aarzel dus niet om regelmatig eens een intern of extern seminar te geven. Na enige oefening is de stress snel overwonnen.
 10. Eerlijkheid - Deze kwaliteit spreekt voor zich. Het toegepaste tarief moet redelijk zijn en in overeenstemming met het gepresteerde werk. Om elk misverstand te vermijden, kunt u best van bij het eerste onderhoud (wanneer u uw opdrachtbrief overhandigt) de toegepaste tarieven meedelen. Een cliënt die zich bedot voelt, komt nooit meer terug. Ook tegenover de administratie dient u open kaart te spelen en geen informatie achter te houden (die zij door kruiscontroles toch aan de weet zou komen). Dat wil niet zeggen dat u alles aan de fiscus moet onthullen (denk aan het recht op de eerbiediging van de private levenssfeer), maar op zijn minst moet vermeden worden tegen te fiscus te liegen.
 11. Enthousiasme - Uit ervaring heb ik geleerd dat de passie voor een beroep communicatief en zeer positief is. Als uw cliënt merkt dat u gepassioneerd bent door het beroep (terwijl de fiscaliteit hem misschien afschrikt), zal hem dat bijblijven, zal hij u trouw zijn en het aan zijn omgeving laten weten. Geef dus blijk van uw motivatie en van uw goed humeur, ondanks de moeilijkheden die hij doormaakt en de vrees die hij uit. Dat zal de behandeling van het dossier ten goede komen en de relatie met de cliënt versterken.
 12. De kunst om ontspanningsmomenten in te lassen - U moet genoeg vrije tijd kunnen overhouden voor uw naasten, uw vrienden en voor uzelf. Zich herbronnen is van het grootste belang. Uw gezondheid is uw kostbaarste bezit. Vergeet dat nooit. Gun uzelf regelmatig een paar fiscaliteitloze dagen of weekends. Leer aan niets te denken… Maar dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Wij wensen u veel succes!

Thema's:
Kernwoord(en):