Fiscale radar: opsporen en voorkomen! 

  Dat de fiscale wetten allengs complexer worden, staat als een paal boven water! Dat maakt dat de accountant en de belastingconsulent steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Dit leidt – niet onterecht ‒ tot meer ongerustheid onder de economische beroepsbeoefenaars! Want ons beroep, dat overigens sterk geapprecieerd en erkend wordt door het publiek, wordt steeds vaker geviseerd door de politici.

Een cliënt advies verschaffen over deze of gene fiscale wetgeving, is vandaag de dag een moeilijke – en zelfs gevaarlijke – taak. Vandaar dat het ons handig leek om regelmatig technische nota's of concrete suggesties te schrijven, met als doel het verschaffen van advies aan uw cliënten te vereenvoudigen. Sommige bijdragen zullen u helpen bij de opvolging van uw fiscale plichten.

Deze rubriek omvat met andere woorden nuttige raadgevingen, herinneringen, maar ook informatie over de nieuwe wetten of normen en hun impact op het terrein. Wij hopen van harte dat deze tool u – net als uw medewerkers en uw cliënten ‒ van dienst zal zijn!

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *