Paritair Comité 336 : Kom op voor uw belangen als werkgever en neem deel aan de enquête

11/08/2009 -

Zoals u misschien weet, trad het paritair comité voor vrije beroepen (het zgn PC 336) voor de zomer officieel in werking. Dit paritair comité sluit o.a. collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) af voor de werknemers die bij u, als vrij beroeper, in dienst zijn. Zo bepaalt het paritair comité via de CAO onder meer hoeveel uw werknemer minimum moet verdienen. De beslissingen die in dit paritair comité worden genomen, hebben aldus concrete gevolgen voor u als werkgever. Het is dan ook van belang dat uw belangen in het paritair comité zo goed mogelijk en met kennis van zaken worden verdedigd.

Hiervoor doet het FVIB (de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen) graag een beroep op u. In het paritair comité 336 zetelt FVIB immers langs werkgeverszijde, bijgestaan door vertegenwoordiging uit het IAB . Om zicht te krijgen op de situatie op het terrein en vanuit die optiek uw belangen optimaal te kunnen behartigen, vragen wij u mee te werken aan een korte online enquête die uw anonimiteit waarborgt. Daarin willen we onder meer nagaan hoeveel werknemers u in dienst heeft, hoe zij zijn tewerkgesteld en welke loonvoordelen u nu toekent.

Het invullen van de rondvraag vraagt slechts enkele minuten van uw tijd, maar is van onschatbare waarde bij de onderhandelingen met de vakbonden in het paritair comité.

Deel aan de enquête

Thema's: Beroep > Andere economische beroepen
Kernwoord(en):