De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een belangrijk ontwerp van advies inzake de boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit organisaties.

10/01/2008 -

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een belangrijk ontwerp van advies inzake de boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit organisaties.Elke belangstellende kan zijn opmerkingen schriftelijk of per e-mail aan de Commissie bezorgen (Commissie voor boekhoudkundige normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel)  (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit tot 15 februari 2008 om 18 uur.

Thema's:
Kernwoord(en):