Gratis online opzoeken van jaarrekeningen

6/03/2008 -

Sedert 4 februari 2008 kunnen de jaarrekeningen gratis online worden geraadpleegd vanop de website www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen raadplegen. Er worden ondertussen zo’n 8 000 jaarrekeningen geraadpleegd op die manier.

U kunt bij de NBB natuurlijk nog altijd terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te krijgen: dit geldt noodzakelijkerwijze voor documenten die meer dan 5 jaar geleden werden neergelegd en niet online beschikbaar worden gesteld, maar is ook mogelijk voor de recentere documenten die wel online beschikbaar zijn. Dit is echter niet gratis.

De gevraagde kopieën worden u, naar keuze, geleverd:

  • per e-mail, met de documenten in pdf-formaat als aangehechte bestanden. De prijs daarvoor bedraagt 6,05 EUR per document (inclusief btw);
  • met de post, per fax of aan het loket van één van de vestigingen. De prijs bedraagt dan 0,30 EUR per blad inclusief btw (maar exclusief kosten bij verzending per post of fax).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen raadplegen.

Thema's:
Kernwoord(en):